Viișoara: Redepuneri de cereri pentru titlurile de proprietate aferente caselor de locuit

Viișoara: Redepuneri de cereri pentru titlurile de proprietate aferente caselor de locuit by iulie 28, 2019 0 comments

Articolul din Legea nr. 231/2018 care stabilea un termen de 120 zile pentru depunerea cererilor in vederea obtinerii titlului de proprietate pentru suprafetele de teren aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti a fost abrogat prin Legea nr. 116/2019.

In aceasta situatie, Primăria Viișoara anunță că  persoanele care indeplinesc conditiile prevazute de articolele 23, 24 si 27 din Legea nr. 18/1991, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 231/2018, pot depune cererea, insotita de actele necesare, la Primarie – Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor.

Dosarul va cuprinde urmatoarele documente :

o Cerere, formulata de fiecare persoana indreptatita, personal sau prin mandatar. Cand sunt mai multi mostenitori cererea se face in comun, fiind semnata de fiecare dintre ei

o Copie acte de identitate

o Copii dupa actele de stare civila (certificate de : nastere, casatorie, deces al autorului, in cazul mostenitorilor, certificat de mostenitor/calitate de mostenitor)

o Plan de amplasament si delimitare a imobilelor intocmit de catre o persoana autorizata in lucrari topografice

o Adeverinta eliberata de Primaria Comunei Viisoara conform registrelor agricole din perioada 1945 – decembrie 1989 din care sa rezulte suprafata de teren detinuta de petent in intravilanul localitatii precum si constructiile inscrise

o Acte de proprietate, certificat de mostenitor, hotarare judecatoreasca, daca exista

o Declaratii autentice de martor in cazul in care proprietatea sau posesia nu pot fi dovedite cu acte

o Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte cA pentru nr.topogarfice/nr. cadastrale propuse nu s-au intocmit titluri de proprietate

o Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca terenul solicitat nu face/nu a facut obiectul vreunei cauze aflate pe rolul instantelor de judecata si modul de solutionare, dupa caz

o Declaratii ale vecinilor prin care acestia recunosc limitele proprietatii

o Alte acte pertinente, concludente si verosimile din care sa rezulte dreptul de proprietate asupra terenului solicitat

Anunțul integral aici

Nu exista comentarii

Incepe conversatia

Nu exista comentarii!

Fii primul care incepe conversatia.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.