Turda va participa la ședința anulată a acționarilor Companiei de Apă Arieș

Turda va participa la ședința anulată a acționarilor  Companiei de Apă Arieș

Turda va participa la ședința anulată a acționarilor Companiei de Apă Arieș

by martie 28, 2016 0 comments

Autoritățile locale au anunțat că reprezentantul Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei de Apă Arieș va participa la ședința AGA anunțată inițial pentru 31 martie și amânată ulterior de Consiliul de Administrație al operatorului public. Anunțul a fost făcut azi printr-o scrisoare deschisă adresată presei prin care autoritățile turdene reiau notele critce la adresa conducerii Companiei de Apă.

În urmă cu două săptămâni, Consiliul local Turda aproba la inițiativa administratorului public Radu Crișan o hotârâre privind verificarea și cotrolul gestiunii Companiei de Apă, operator public zonal la care Turda e acționar principal. Decizia a fost criticată de conducerea Companiei de Apă ce l-a acuzat pe primarul Tudor Ștefănie de presiuni politice. Consilul Local Turda a extins ulterior presiunea administrativă asupra CAA și a adoptat o hotărâre prin care reprezentantul Turzii a fost împuternicit să voteze împotriva proiectelor de hotărâre din AGA. Turda urma să blocheze descărcarea de gestiune, bugetul iar în final să forțeze demiterea Consiliului de Administrație. La Câmpia Turzii, liberalii au decis în Consiliul Local să se alăture presiunii impuse de Consiliul Local.

Între timp, conducerea executivă a Companiei de Apă a atacat hotărârea Consiliului Local Turda iar cele două organisme publice, Primăria și Compania de Apă au ajuns să își tot mai des crisori prin intermediul presei, explicându-și poziția.

La finalul și începtul acestei săptămâni avem un alt episod al corespondenței publice dintre Compania de Apă și Primăria Turda.

De data aceasta, Primăria Turda răspunde după circa cinci zile unui comunicat al Companiei de Apă prin care operatorul explica că nu aprobă nici tarifele nici strategia serviciului public de apă și prin care își exprima poziția că în calitatea de operator zonal se supune controlului administrativ al Asociației Apa Văii Arieșului.

Puteți vedea comunicatu Companiei de Apă Arieș ,aici. Mai jos, poziția Primăriei Turda.

Precizări ale Municipiului Turda

În urma analizelor făcute în numele Companiei de Apă Arieş, în data de 23.03.2016, am solicitat în mod public asumarea responsabilităţii reprezentanţilor legali ai societăţii, pentru conţinutul celor prezentate. Nimeni nu a dorit să-şi asume calitatea de autor al articolului intitulat ”Tarifele la serviciile de furnizare a apei, canalizare – epurare şi apă meteorică sunt stabilite de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apa Văii Arieşului”, motiv pentru care seriozitatea şi gradul de responsabilitate al societăţii converg spre zona derizoriului. Prezumtiv, considerăm că punctul de vedere aparţine directorului general al societăţii, domnul Cristian Octavian Matei.

Afirmaţiile cu caracter absolutist, prin care autorii anonimi se adresează în mod public (Compania de Apă a răspuns tuturor solicitărilor de informaţii din partea Consiliului Local Turda, indiferent de natura lor) devin ridicole, în contextul în care, în urma aprobării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Turda nr. 45/10.03.2016, directorul societăţii a înţeles să formuleze o plângere împotriva actului administrativ. Motivele pe care directorul societăţii le invocă sunt caracterizate de anomalii, care nu au nici cea mai mică legătură cu realitatea raporturilor dintre operatorul economic şi autorităţile locale ale Municipiului Turda.

Redăm câteva pasaje din plângerea directorului general domnul Cristian Octavian Matei: având în vedere că raportul dintre autoritatea tutelară şi conducerea întreprinderii este similar cu cel dintre un acţionar particular şi o societate cu capital privatDomnule director Cristian Octavian Matei, Compania de Apă Arieş SA este o întreprindere publică, cu toate consecinţele ce decurg din această calitate , iar modul în care abordaţi raporturile dintre operatorul pe care afirmaţi că îl conduceţi şi autorităţile locale, nu are legătură cu principiile instituţionale care au stat la baza înfiinţării societăţii. Vă reamintim că, potrivit articolului 5 din Actul Constitutiv al Societăţii Compania de Apă Arieş, obiectul de activitate al societăţii va fi operarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare, servicii comunitare de utilităţi publice prin excelenţă.

În aceleaşi tipare se înscrie şi următorul motiv al plângerii directorului societăţii, Cristian Octavian Matei: subscrisa, care fiind o societate pe acţiuni beneficiez de autonomie proprie recunoscută de lege sub aspectul organizării şi funcţionării. Dacă această autonomie este suficientă prin ea însăşi să vă confere dreptul de a acţiona în mod absolut independent, de ce mai este nevoie, domnule director Cristian Octavian Matei, de aprobarea din partea acţionarilor a măsurilor esenţiale ale societăţii: buget de venituri şi cheltuieli, execuţie bugetară, descărcare de gestiune a membrilor consiliului de administraţie şi inclusiv a directorului general? Pe de altă parte, declinaţi orice competenţă a Consiliului Local în ceea ce priveşte atribuţiile privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni, afirmând, fără orice responsabilitate, că prerogativa nu poate fi exercitată de Consiliul Local al Municipiului Turda.

Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, în art. 36 alin. 2 lit. d.), vă contrazice în totalitate: (2) Consiliul Local exercită următoarele categorii de atribuţii: d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;

Lipsa de coeziune între măsurile întreprinse de directorul societăţii şi consiliul de administraţie al acesteia, nu dovedesc o guvernanţă sănătoasă şi în scopul furnizării de servicii publice către cetăţeni.

Cum se explică caracterul contradictoriu al acţiunilor antagonice ale directorului, respectiv cele ale consiliului de administraţie? În timp ce directorul atacă cu vehemenţă HCL 45/10.03.2016, consiliul de administraţie adoptă o poziţie diametral opusă, răspunzând solicitării adresate de Consiliul Local prin documentul cu nr. 4021/18.03.2016. În acest context, consiliul de administraţie recunoaşte autoritatea şi competenţa Consiliului Local al Municipiului Turda, în timp ce directorul societăţii, solicită concursul unei case de avocatură pentru a demonstra caracterul abuziv al solicitărilor acţionarului Municipiul Turda. Din documentul înaintat de consiliul de administraţie remarcăm şi faptul că la nivelul operatorului s-a conturat o nouă funcţie, aceea de prim-administrator.Vă rugăm să ne explicaţi care este raţionamentul şi temeiul legal al acestei funcţii originale a consiliului de administraţie al societăţii, precum şi prerogativele special deţinute de prim-administratorul societăţii.

Repetarea obsesivă din articolul transmis, că domnul Tudor Ştefănie este preşedintele Asociaţiei Apa Văii Arieşului, (de 3 ori în cadrul aceluiaşi articol), deşi are scopul de a transfera într-un mod denaturant responsabilitatea către ADI APA Văii Arieşului, trebuie considerată pur formală. Reamitim că la momentul aprobării tarifelor prin Hotărârea AVA nr.4/2013, domnul Tudor Ştefănie nu deţinea calitatea de preşedinte şi nu a participat în nume propriu la adunarea care a consfiinţit majorarea de tarif. Conducerea societăţii omite, într-o manieră injustă, să precizeze faptul că solicitarea de majorare a tarifului adresată pentru obţinerea avizului ANRSC a fost făcută prin directorul general Cristian Octavian Matei. Justificarea costurilor de operare făcute în numele societăţii a stat la baza întregii proceduri de aprobare. Întreaga responsabilitate pentru justificarea elementelor de cost ale tarifului aparţin operatorului economic, acestea fiind în gestiunea exclusivă a societăţii.

Domnul Radu Crişan nu a participat la şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor Companiei de Apă Arieş SA din luna mai din motive binecunoscute conducerii societăţii şi ca urmare a modalităţii prin care aceasta a înţeles să gestioneze, în mod cu totul impropriu, şedinţa din luna mai 2015. În urma solicitării cu nr. 8587/21.04.2015 a domnului Radu Crişan, având ca obiect transmiterea materialelor aflate pe ordinea de zi, în vederea obţinerii mandatului special, societatea prin directorul său comunică faptul că materialele sunt în curs de elaborare. Cum se poate convoca o adunare generală fără ca problematica înscrisă pe ordinea de zi să fie clarificată şi asumată de cei în drept, este un fapt care trebuia să aibă explicaţii din partea conducerii societăţii. Mai mult decât atât, societatea prin reprezentanţii săi legali a recidivat şi în anul 2016 cu aceeaşi manieră de lucru, care a fost abordată de data aceasta în mod direct de Consiliul Local prin emiterea unui mandat în consecinţă.

Raportându-ne la Hotărârea Consiliului de Administraţie a societăţii nr. 1/24.03.2016, având ca obiect revocareaAdunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 30.03.2016, menţionăm faptul că hotărârea excede oricărui cadru legal. Legea nr. 31/1990 privind societăţile nu reglementează nici o procedură de revocare a adunării generale, neexistând termene, condiţii sau alte referiri, care să permită o asemenea măsură. Nu putem să nu remarcăm şi faptul că hotărârea este individualizată cu numarul 1, ceea ce conduce la concluzia că în cursul anului 2016 consiliul de administraţie nu a luat nici o decizie, activitatea sa fiind practic inexistentă. Poate ar fi util ca administratorii să explice lipsa oricărei hotărâri în primul trimestru al anului bugetar 2016.

În final, precizăm că, Municipiul Turda va participa prin reprezentanul său la Adunarea General Ordinară în limita mandatului primit, şi, considerăm că şi ceilalţi acţionari ai societăţii vor adopta acelaşi mod de lucru.

Primarul Municipiului Turda,                                                                             Administrator Public,

Tudor Ştefănie                                                                                                    Radu Cosmin Crişan

Nu exista comentarii

Incepe conversatia

Nu exista comentarii!

Fii primul care incepe conversatia.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.