Turda: Autoritățile locale propun criterii discriminatorii în acordarea locuințelor sociale

Turda: Autoritățile locale propun criterii discriminatorii în acordarea locuințelor sociale

Turda: Autoritățile locale propun criterii discriminatorii în acordarea locuințelor sociale

by februarie 2, 2021 0 comments

Autoritățile locale de la Turda au suspus dezbaterii publice un regulamet de acordare a locuințelor sociale ce are prevederi discriminatorii și restrictive potrivit evaluărilor generale ale unui ghid ROMACT, elaborat cu sprijinul Consiliului Europei.

Printre prevederile controversate se numără declararea unei persoane care a fost odată evacuată dintr-o locuință socială ca fiind neeligibilă pe o viață, instituirea unui punctaj defavorizant pentru vârstnici și persoanele singure ori obligativitatea depunerii unor acte, în unele cazuri inutile.

Au interdicție de la a beneficia de locuință socială persoanele care au o mașină cu o vechime mai mică de 10 ani sau vârstnicii care refuză să meargă la azil.

Criteriile de ierarhizare de la Turda au și părți bune, spre exemplu propun o evaluare gradată a veniturilor și o evaluare separată a numărului de copii.

Dacă ești în vârstă și nu vrei să mergi la azil, nu poți beneficia de o locuință socială. Deasemenea dacă ai o mașină cumpărată sau în leasing, cu o vechime mai mică de 10 ani ești deasemenea descalificat. În plus, dacă ești pensionar beneficiezi de un punctaj mai mic decât un adult iar daca ai fost evacuat dintr-o locuință socială, primești interdicție pe viață.

Acestea sunt câteva din prevederile considerate ca fiind discriminatorii, în acordarea locuințelor sociale, propuse de autoritățile locale de la Turda, și care se regăsesc evaluate într-un ghid ROMACT, o organizaie ce funcționează sub tutela Consiliului Europei pe care administrația

Proiectul privind adoptarea unui regulament privind acordarea locuințelor sociale va sta în dezbatere publică timp de 30 de zile și poate suferi modificări. Cetățenii și organizațiile non guvernaentale pot face sesizări și propuneri de modificare.

Municipalitatea a suspus dezbaterii publice doar regulamentul general nu și criteriile de ierarhizare. Ambele documente au însă prevederi discrimiantorii.

Conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 114/1996 privind locuinţele, au acces la locuinţă socială, în vederea închirierii, familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie.

Totodată, pe lângă îndeplinirea criteriului de eligibilitate menţionat anterior, solicitanţii de locuinţe sociale trebuie să se regăsească în mod obligatoriu, într-una din categoriile de persoane, prevăzute la art. 43 din Legea nr. 114/1996, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi anume: persoanele şi familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate foştilor proprietari; tinerii care au vârsta de până la 35 de ani; tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire socială şi care au împlinit vârsta de 18 ani; invalizii de gradul I şi II; persoanele cu handicap; pensionarii; veteranii şi văduvele de război, beneficiarii prevederilor Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 precum și alte persoane îndreptățite.

Sunt considerați ne-eligibile persoanele care deţin în proprietate o locuinţă; au înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990; au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe; deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat.

Consiliile locale stabilesc punctajul după care se acordă locuințele sociale

Legea stabileşte categoriile de solicitanţi eligibili pentru locuinţele sociale dar stabilirea criteriilor de acordare/repartizare este de competenţa consiliilor locale, conform prevederilor art. 21 din HG nr. 1275/2000 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Legea mai stabilește care sunt criteriile în baza cărora se stabilește ordinea de prioritate prevăzute la art. 21 din normele de aplicare a legii: 1. condiţiile de locuit ale solicitanţilor; 2. numărul copiilor şi al celorlalte persoane care gospodăresc împreună cu solicitanţii; 3. starea sănătăţii solicitanţilor sau a unor membri ai familiilor acestora; 4. vechimea cererilor

Condiții discriminatorii la Turda

Solicitanții trebuie să depună printre documente chitanțe de la plata utilităților și acte doveditoare pentru plata chiriei. O astfel de prevedere este ilegală și discriminatorie, deoarece solicitanții de locuință socială s-ar putea să nu fi fost în situația să plătească anterior chirie sau utilități, spre exemplu tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire socială şi care au împlinit vârsta de 18 ani.

Printre condițiile discriminatorii se mai numără pierderea eligiblității dacă ai o mașină cu vechimea mai mică de 10 ani.

O prevedere aparte este aceea că dacă esti vârstnic pierzi dreptul de a obține o locuință socială dacă refuzi să mergi la azil. Această idee încalcă principiile moderne de asistență socială care urmăresc în esență persoanele să fie independente și capabile să-și poarte de grijă. În plus, pensionarii primesc nejustificat un punctaj inferior unui adult deși reprezintă o categorie vulnerabilă.

O altă prevedere considerată discriminatorie este aceea că o persoană care a fost odată evacuată dintr-o locuință socială, e neeligibilă pe o viață. De asemenea, criteriul nu oferă o definire explicită a culpei proprii, precum și analiza în fiecare caz a măsurilor pe care Primăria le-a luat, conform legii privind prevenirea marginalizării sociale, în vederea prevenirii unei astfel de evacuări.

Regulamentul mai are o serie de preveri forțate. Beneficiarii de locuințe sociale pierd dreptul de reînnoire a contractului dacă nu notifică în termen de 30 de zile orice modificare inițială a condițiilor de acordare a locuinței sociale. Fără a face precizare că se referă la condițiile cadru de eligibilitate ale legii, rezulă că-ți poți pierde dreptul la prelungirea contractului și dacă nu ai notificat Primăria că ți s-a mai născut un copil.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/infoaries/public_html/wp-content/themes/fraction-theme/includes/single/post-tags.php on line 4

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/infoaries/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Nu exista comentarii

Incepe conversatia

Nu exista comentarii!

Fii primul care incepe conversatia.


Warning: Illegal string offset 'rules' in /home/infoaries/public_html/wp-content/themes/fraction-theme/functions/filters.php on line 196

Warning: Illegal string offset 'rules' in /home/infoaries/public_html/wp-content/themes/fraction-theme/functions/filters.php on line 197
<