Tudor Ştef�nie: STP aduce acuzaţii folosind argumentele unui proces ce se judec�

Tudor Ştef�nie: STP aduce acuzaţii folosind argumentele unui proces ce se judec�

by februarie 10, 2015 0 comments

Primarul Municipiului Turda s-a adresat ast�zi Consiliului local cu preciz�ri legate de reproşurile STP Turda şi cu referire la notificarea STP prin care anunţ� suspendarea serviciului de transport public cu începere din 20 aprilie.

Primarul Turzii a explicat c� în ceea ce priveşte sentinţa judec�toreasc�, prin care administraţia local� e obligat� s� m�reasc� preţul biletelor,  Consiliul Local va decide în baza unui proiect de hot�râre în şedinţa ordinar� a lunii februarie.

Despre reproşurile aduse administraţiei locale, Ştef�nie a ar�tat c� este regretabil c� STP aduce acuze folosind argumentele unui proces ce se afl� pe rolul instanţelor de judecat�.

Primarul a anunţat c� situaţia privind transportul public va fi dezb�tut� în Consiliul Local, dar c� discuţiile nu pot dep�şi prevederile contractului de concesionare.

STP Turda a transmis în cursul zilei de ieri un comunicat de pres� în care preciza c� oprirea transportului public se datoreazp unui prejudiciul cauzat STP in derularea Contractului de concesiune, ajuns la cuantumul de 11.627.842 lei (peste 116 miliarde de lei vechi) la nivelul lunii septembrie 2014, nesanctionarea sau sanctionarea formala (de aparenta) a concurentei neloiale practicata de grupul de interese ALIS Grup  şi încurajarea de c�tre Consiliul local Turda a concurenţei neloiale.

În replic� Prim�ria a r�spuns ast�zi cu un comunicat prin care anunţ� c� nu va face comentarii, pân� la judecarea dosarelor din instanţ�.

“Problemele cuprinse în comunicatul publicat se reg�sesc în cererea de chemare în judecat� care face obiectul dosarului civil nr. 6229/117/2014, înregistrat de c�tre STP Alba Iulia la Tribunalul Cluj în data de 28. XI. 2014, dosar al c�rui termen limit� pentru depunerea întâmpin�rii a fost 05.01.2015.
Argumentele Municipiului Turda prin Primar, cu privire la obiectul cererii de chemare în judecat�, a fost depus prin întâmpinarea formulat� în temenul legal.
Pân� la soluţionarea definitiv� şi irevocabil� a acestui dosar nu putem prezenta un punct de vedere oficial în ceea ce priveşte acuzaţiile aduse de c�tre STP Alba Iulia. La momentul potrivit, vom face publice detaliile ţinând cont de hot�rârea instanţei de judecat�.
Facem precizarea c� derularea serviciului de transport c�l�tori prin curse regulate în municipiul Turda s-a f�cut cu respectarea prevederilor Contractului de Delegare a serviciului cu nr. 4771/02.04.2010 şi a Hot�rârilor de Consiliu Local care reglementeaz� aceast� activitate.
Instanţa de judecat� va da o soluţie legal� raportat� la argumentele celor dou� p�rţi în litigiu: STP în contradictoriu cu Municipiul Turda şi a probelor prezentate. Menţion�m c� pe rolul instanţelor de judecat�, în aceast� perioad� de derulare a contractului de delegare, au fost depuse spre soluţionare un num�r de nou� dosare.
Cu privire la denunţarea unilateral� a contractului de delegare nr. 4771/2010 Consiliul Local al municipiului Turda va lua o hot�râre în consecinţ�.
În ceea ce priveşte acuzele directe la adresa primarului municipiului, acestea sunt nejustificate, primarul nu poate interveni pe parcursul derul�rii procedurilor legale de licitaţie şi nici nu a f�cut acest lucru”, se arat� într-un comunicat de pres� al Prim�riei Turda.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/infoaries/public_html/wp-content/themes/fraction-theme/includes/single/post-tags.php on line 4

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/infoaries/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Nu exista comentarii

Incepe conversatia

Nu exista comentarii!

Fii primul care incepe conversatia.


Warning: Illegal string offset 'rules' in /home/infoaries/public_html/wp-content/themes/fraction-theme/functions/filters.php on line 196

Warning: Illegal string offset 'rules' in /home/infoaries/public_html/wp-content/themes/fraction-theme/functions/filters.php on line 197
<