Tamara Vasinc: ” Am primit lecĹŁii de viaĹŁÄ� ce pot transforma povara Ă®n bucurie”

Tamara Vasinc: ” Am primit lecĹŁii de viaĹŁÄ� ce pot transforma povara Ă®n bucurie”

Tamara Vasinc: ” Am primit lecĹŁii de viaĹŁÄ� ce pot transforma povara Ă®n bucurie”

by februarie 19, 2015 0 comments

A fost odat� un b�ieţel orb, ce nu vorbea şi era imobilizat la pat, au mai fost şi p�rinţii şi un asistent social. Într-o zi, trecuser� 15 ani de când venise pe lume, a ajuns la spital, într-o încercare pe care oamenii mari au f�cut-o pentru a-i salva viaţa. Asistentul social, care pe atunci credea c� le ştie pe toate, a mers în vizit�. Şi-a întins mâna spre capul b�iatului pentru a-l mângâia.  Într-un gest de abandon mut, copilul şi-a l�sat capul în palma asistentului social. Cu siguranţ�, copilul nu ştia cine este ori ce rol poart� femeia venit� din lumea oamenilor mari, dar avea nevoie s� aib� în credere în omul ce st�tea lâng� el, cu mâna întins�.
“A doua zi, tatÄ�l copilului a intrat Ă®n biroul meu, mi-al amintesc Ĺźi acum, impunÄ�tor, Ă®n uĹźÄ�, privindu-mÄ�, mi-a zis: BÄ�iatul meu a murit. Am exclamat atunci “A murit un Ă®nger”.

Atunci a fost momentul când m-am Ă®mpÄ�cat cu Dumnezeu”, mÄ�rturiseĹźte Tamara Vasinc, asistentul social din Câmpia Turzii ce a fost nominalizat la titlul de cel mai bun asistent social din România, pentru copiii cu dizabilitÄ�ĹŁi.
Povestea despre experienĹŁele de viaĹŁÄ� ale Tamarei Vasinc e strâns legatÄ� de povestea copiilor cu dizabilitÄ�ĹŁi. ĂŽi numeĹźte “copii Ă®ngeri”, ori doar Ă®ngeri din cauza fragilitÄ�ĹŁii lor ori poate din cauzÄ� cÄ� Ă®n ochii celorlalĹŁi, al celor mulĹŁi, sunt doar imagini fugare, adeseea nevÄ�zute ori privite Ă®n treacÄ�t,  pe stradÄ�.

Tamara Vasinc aparĹŁine de trei oraĹźe, Suceava, locul unde s-a nÄ�scut, Turda, cel Ă®n care locuieĹźte Ĺźi Câmpia Turzii, locul unde merge la muncÄ�. “Nici nu ar fi indicat sÄ� locuieĹźti Ă®n oraĹźul Ă®n care munceĹźti ca asistent social, mai ales dacÄ� vorbim de un oraĹź mic. ViaĹŁa personalÄ� s-ar amesteca mult prea uĹźor pe stradÄ� cu viaĹŁa profesionalÄ�”, spune asistentul social. AdaugÄ� Ă®nsÄ� cÄ� dacÄ� ar fi sÄ� aleagÄ� un oraĹź Ă®n care sÄ� locuiascÄ�, acesta ar fi Câmpia Turzii. “Iubesc fantastic de mult Câmpia Turzii, e o comunitate mai micÄ�, cu oameni minunaĹŁi. Când nu pot face asistenĹŁÄ� socialÄ� gÄ�sesc resurse informale, am descoperti cÄ� existÄ� disponibilitatea de a face bine”, spune Tamara Vasinc.

Imi spune despre asistentul social cÄ� este, plastic vorbind,  “bastonul pe care un accidentat Ă®l foloseČ™te pânÄ� poate merge”, cÄ� o persoanÄ� vulnerabilÄ� trÄ�ieČ™te Ă®n niČ™te medii ostile, își dezvoltÄ� niČ™te mecanisme de apÄ�rare Ĺźi cÄ� asistentul social Ă®nvaĹŁÄ� sÄ� treacÄ� dincolo de acestea. ” Scopul unui asistent social este sÄ� Ă®l determine pe beneficiarul serviciilor sociale sÄ� creadÄ� Ă®n puterea de a-Č™i depÄ�Č™i condiČ›ia. Oamenii fac adesea confuzia Ă®ntre beneficiile sociale Ĺźi asistenĹŁa socialÄ�. Beneficile sociale, singure fÄ�rÄ� asistenČ›a socialÄ� creazÄ� dependenČ›Ä�. Aici intervine rolul nostru, al asistenĹŁilor sociali. Unii cred cÄ� e vorba de cum Ă®l percepi pe celÄ�lalt, dar e vorba de cum te poziĹŁionezi faĹŁÄ� celÄ�lalt, dacÄ� poĹŁi sÄ� vezi sau nu potenĹŁialul pe care fiecare om Ă®l are. Cred cÄ� aici e secretul, Ă®n a vedea potenĹŁiualul celuilalt Ĺźi a crede Ă®n el”, spune Tamara Vasinc. ĂŽn discuĹŁiile despre asistenĹŁa socialÄ� Ă®mi atrage atenĹŁia cÄ� empatia Ă®nseamnÄ� Ă®nĹŁelegere, nu milÄ� Ĺźi cÄ� un om se poate schimba doar atunci când Ĺźtie exact punctul Ă®n care se aflÄ�, cu bune Ĺźi rele , pe care trebuie sÄ� Ĺźi le asume.

Trei lecţii de viaţ� ce pot transforma orice povar� în bucurie

Din 2003, de când lucreaz� ca asistent social Tamara Vasinc s-a ocupat de peste 400 de cazuri de copii cu dizabilit�ţi.

NouÄ�, celorlalĹŁi. cÄ�rora de regulÄ� ne este extrem de dificil chiar Ĺźi sÄ� privim Ă®n ochi un copil Ă®n scaun cu rotile, ideea de a intra Ă®n contact cu 400 de astfel de “cazuri” ne poate pÄ�rea o povarÄ�. Asistentul social din Câmpia Turzii a gÄ�sit Ă®nsÄ� puterea ca povara de la Ă®nceptul carierei sÄ� se transforme Ă®n bucurie. Puterea i-a venit atât din interior dar, Ă®n mod poate paradoxal, mai ales de la copii fragili ce au nevoie de protecĹŁie. “Iubesc mult oamenii Ĺźi copii. Am avut un caz cu unul din parinti condamnat pentru o faptÄ� ce contravenea valorilor mele morale. Prima tendinĹŁÄ� a fost sÄ� Ă®l judec. Mi -am pus problema cum pot lucra sÄ� determin o schimbare atâta timp cât eu nu pot masca dezacordul dintre valorile mele morale Ĺźi situatia respectivÄ�.  A trebuit sÄ� stau Ĺźi a mÄ� analizez pe mine, sÄ�- mi prioritizez valorile. Ce era mai important, valoarea mea, ce mÄ� defineĹźte ca om Ĺźi personalitate, sau nevoia, neceasitatea ca eu sÄ� intervin Ă®n situaĹŁia Ă®n care niste copii aveau nevoie de mine, deĹźi trÄ�iau cu niĹźte pÄ�rinti delicvenĹŁi. Am Ă®nĹŁeles apoi cÄ� pÄ�rintii au dreptul sa trÄ�iasca langa copii lor.Trebuie sÄ� Ă®i dai oricÄ�rui om Ĺźansa minimÄ� de a-Ĺźi dori schimbarea”.

LecĹŁia bucuriei de a trÄ�i i-a dat-o, Ă®nsÄ�, o fetiĹŁÄ� Ă®n scaun cu rotile. “Intre toĹŁi Ă®ngerii mei existÄ� o fetiĹŁÄ�, CrenguČ›a, nu vorbeČ™te Ĺźi se deplaseaza Ă®ntr-un scaun cu rotile , a mers la ĹźcoalÄ� Ĺźi comunicÄ� pe laptop. LecĹŁia CrenguĹŁei care a cÄ�lÄ�torit Ă®n Spania Ĺźi iasÄ� Ă®n oraĹź cu prietenii ei, este bucuria de a trÄ�i”, spune zâmbind Tamara Vasinc.  LecČ›ia prieteniei a Ă®nvÄ�ĹŁat-o de la alte douÄ� fetiĹŁe cu parezÄ� spasticÄ�. Ambele Ă®n scaune cu rotile, se vedeau pe la diverse activitÄ�ĹŁi ale Centrului Carine. “Au ajuns foarte aproape, iar una din ele Ă®ncerca sÄ� o prindÄ� de mânÄ� pe cealaltÄ�, un efort mare din cauza bolii Ĺźi a faptului cÄ� fiind Ă®n cÄ�rucior nu se puteau atinge. Când una dintre fetiĹŁe a Ă®ncercat sÄ�-Ĺźi ia prietena de mânÄ�, reuĹźind Ă®n final, o imensÄ� bucuri a Ă®nflorit pe faĹŁa celor douÄ�”, mai povesteĹźte Tamara.

“Ce o sÄ� fac Ă®n continuare? AsistenĹŁÄ� socialÄ�. Sunt un asistent social de vocaĹŁie, asta e vocaĹŁia mea Ĺźi Ă®mi iubesc meseria”, spune femeia, cu o evidentÄ� pasiune.
Povestea întâmpl�rilor de viaţ� ale Tamarei Vasinc al�turi de copiii cu dizabilit�ţi ar putea umple pagini.

Am putea spune, pe scurt doar c� a fost odat� un asistent social, ce trecea plângând, pe lâng� un lan de grâu, în plin� var�, certându-se cu viaţa şi cu Dumnezeu. V�zuse un b�ieţel orb, înl�nţuit la pat. A decis atunci internarea lui, deoarece acas� primea un singur tip de hran�. Apoi s-a întâmplat c� b�ieţelul şi-a odihnit pentru un minut capul în mâna cald�, întins�, a asistentului social. În abandonul mut al copilului de dinaintea morţii, asistentul social a g�sit, pentru o secund�, r�spuns la toate întreb�rile sale,  dar mai mult, şi-a g�sit un rost.

Tamara Vasinc a fost propus� pentru unul din cele 18 premii acordate de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România la Gala Naţional� a Excelenţei în Asistenţ� Social�, ediţia a II-a 2015, în data de 17 martie 2015, la Ateneul Român Bucureşti.
Prin intermediul acestui eveniment se recompenseaz� performanţa şi excelenţa celor care şi-au adus contribuţia la dezvoltarea asistenţei sociale şi la promovarea profesiei de asistent social.
Pentru a ajunge în secţiunea finaliştilor, Vasinc Tamara are nevoie de voturile tuturor, indiferent de locul în care se afl�.
O puteţi vota la adresa :
http://gala.cnasr.ro/index.pl/premiul_pentru_asistentul_social_din_domeniul_persoanelor_cu_dizabiliti4
Votul on-line se desf�şoar� în perioada 16-22 februarie 2015.

Nu exista comentarii

Incepe conversatia

Nu exista comentarii!

Fii primul care incepe conversatia.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.