STP cere 113 miliarde daune materiale și are zece procese cu administrația local�

STP cere 113 miliarde daune materiale și are zece procese cu administrația local�

by martie 30, 2015 0 comments

Societatea de Transport Local cere desp�gubiri de 113 miliarde de lei vechi din bugetul Turzii, acuzând administrația local� c� nu a asigurat clauza de exclusivitate în transportul local. Între timp, operatorul de transport are zece procese pe rol  cu autorit�țile locale. STP reclam� faptul c� municipalitatea împinge societatea spre faliment  prin hot�râri repetate de Consiliu Local dar și prin decizii controversate.

Consilierii locali din Comisia nr. 3, de Urbanism, Administrație public� local�, administrarea domeniului public și privat și investiții s-au întâlnit luni, 30 aprilie  cu reprezentanți ai Societ�ții de Transport Public pentru a discuta situația în care se afl� transportul local din oraș. Comisia a fost convocat� vineri de c�tre președintele de comisie, Ovidiu Micu atât ca urmare a solicit�rilor repetate al STP cât și în urma recomand�rii primarului Tudor �tef�nie de a analiza situația transportului din oraș.

La începutul ședinței au fost prezenți consilierii Florin Bugnaru, Ovidiu Micu, Sorin Bichiș, Lucian Varo. Ulterior începerii discuției au venit și consilierii Cristian Felezeu și Lucian Cordiș.

ĂŽnaintea Č™edinČ›ei propriu zise consilerii locali au discutat cu angajaČ›ii secretariatului Consiliului Local, Ă®n condiČ›iile Ă®n care Consiliul nu a fost reprezentat de jurist la cinci Ă®nfÄ�Č›iČ™Ä�ri Ă®n procesele dintre STP Č™i Consiliul Local . “InformaČ›iile nu ajung la noi”, comenta Ă®nainte de Ă®nceperea sedinČ›ei, consilierul Ovidiu Micu.
Robert Mostecky, directorul STP Turda a explicat care este opinia STP cu privire la situația din transportul local: întocmirea unui caiet de sarcini disproporționt, care stabilia c� în Turda exist� 26.000 de calatori zilnic, dar ulterior STP a constatat c� cifra e mult umflat�, iar num�rul de c�l�tori e de 5000 de pl�titori direcți, neasigurarea exclusivit�ții prin acordarea de  stații unui alt operator și diminuarea intenționat� și progresiv� a sumelor pl�tite de administrația local� pentru serviciul de transport.

Robert Mostecky le-a explicat consilierilor locali faptul cÄ� administraČ›ia localÄ� a greČ™it Ă®n momentlul Ă®n care a adoptat hotÄ�râri care Ă®ncurajeazÄ� concurenČ›a neloialÄ� a celor de la ALIS. Mostecky a fÄ�cut referire la hotÄ�rârile de Consiliu Local prin care administraČ›ia localÄ� a acordat staČ›ii pentru autobuzele ALIS Č™i la nerespectarea clauzei de exclusivitate a contractului. Printre neregulile semnalate de STP se numÄ�rÄ� acordarea de teren din domeniul public prin Ă®ncredinČ›are directÄ� pe perioadÄ� nedeterminatÄ�. “Avem un deficit lunar de 1,5 miliarde iar Ă®n urma unei evaluÄ�ri economice, Ă®n perioada 2012- noiembrie 2014 aveam pierderi de 113 miliarde lei vechi Ă®n condiČ›iile Ă®n care prin contract se stabilea cÄ� STP poate sÄ� facÄ� un profit maxim de 7%”, a concluzionat directorul STP Turda.

Ulterior Ă®ntâlnirii dintre STP Č™i consilierii locali a urmat o dicuČ›ie a acestora cu reprezentanČ›i ai executivului la care au participat Daniela Adace, directorul economic, Mihaela Bujor, manager public Č™i Ginel CÄ�lugÄ�r, Č™eful Biroului InvestiČ›ii. Directorul economic a explicat cÄ� pânÄ� Ă®n 2012, bugetul local plÄ�tea subvenČ›ii cÄ�tre STP (diferenČ›a dintre chletuieli Č™i venituri, pentru a asigura profitul de 7% ) Č™i cÄ� plÄ�tea integral gratuitÄ�Č›ile. Din 2012, administraČ›ia localÄ� nu a mai plÄ�tit subvenČ›ia Ă®n baza unei hotÄ�râri judecÄ�toreČ™ti definitive Č™i a redus plata gratuitÄ�Č›ilor pentru pensionari de la 70 de lei pe persoanÄ�, la 36 de lei pe persoanÄ�, echivalentul a 10 cÄ�lÄ�torii lunare Ă®n baza unei hotÄ�râri a Consiliului Local. Prevederea din HCL 186 din 2012 prin care s-a stabilit reducerea sumei pentru gratuitÄ�Č›i a fost atactÄ� Ă®n instanČ›Ä� de cÄ�tre STP, iar Ă®n primÄ� instanČ›Ä� a fost anulatÄ�. Mihaela Bujor a precizat cÄ� valoarea mare a despÄ�gubirilor solicitate de STP dar Č™i posibilitatea ca transportatorul public sÄ� câștige procesul Ă®n instanČ›Ä� recomandÄ� o abordare prudentÄ� a litigiului. “PânÄ� la finalizarea litigiului pe cale judcÄ�toreascÄ�, poate veČ›i gÄ�si alte cÄ�i de stingere a lui”, a spus funcČ›ionarul public.
Ovidiu Micu, președintele Comisiei 3 a Consiliului Local a preicizat c� va transmite presei un punct de vedere oficial al consilierilor ce au participat la întâlnire.

Angajații SPT îi cer primarului s� se implice în rezolvarea situației
Angajații STP îi cer primarului s� se implice la rândul lui în rezolvarea situației, în condițiile în care aceștia vor fi concediați cu începere din 20 aprilie.
Într-o adres� trimis� presei locale dar înregistrat� și la Prim�rie, 60 de angajați STP îi solicit� primarului Tudor �tef�nie s� participe la întâlnire cu o delegație a angajaților, cu conducerea STP, la care s� participe și presa. Aganajații STP îi mai cer primarului s� explice ce demersuri a f�cut administrația local� pentru stoparea autobuzelor ALIS ce opresc în stațiile de transport local, s� explice ce se va întâmpla cu transportul local dupa data de 20 aprilie și ce m�suri se au în vedere astfel ca oamenii s� nu își piard� locurile de muc�.

Nu exista comentarii

Incepe conversatia

Nu exista comentarii!

Fii primul care incepe conversatia.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.