STP: Autorit�ţile rutiere au falsificat dovezile privind ilegalit�ţile din transportul local

STP: Autorit�ţile rutiere au falsificat dovezile  privind ilegalit�ţile din transportul local

STP: Autorit�ţile rutiere au falsificat dovezile privind ilegalit�ţile din transportul local

by februarie 11, 2015 0 comments

Angajaţii Inspectoratului de Stat pentru Controlul Transportului Rutier Cluj sunt acuzaţi de c�tre conducerea STP Turda c� au falsificat dovezi ale comiterii unor ilegalit�ţi.

DSCF8228 Potrivit directorului STP Turda, Robert Mostecky, inspectorii  ISCTR au f�cut seturi duble de poze la autobuzele care circul� în Zona Industrial�. În prim� faz� au fotografiat pl�cuţele de traseu la oprirea autobuzelor ,   Linia 27 – Câmpia Turzii- Zona Industrial� şi respectiv Lapp pentru autobuzul  Cj-13-LIB. Ulterior, spun cei de la STP, inspectorii ISCTR au  forografiat din nou autobuzele care de aceast� dat� aveau pl�cuţe de traseu „curs� ocazinal�”.

Ridicolul situaţiei, creat de inspectorii ISCTR , este dat de faptul c� fiecare turdean care circul� pe ruta Micro III-Centru, ştie c�  autobuzele Câmpia Turzii- Zona Industrial� au pl�cuţe de traseu ce specific� „ Linia 27 Câmpia Turzii- Zona Industrial�”.

Afirmaţiile STP privind favorizarea celor de la Alis Group de c�tre Inspectorii  ISCTR au fost incluse într-un comunicat de pres� prin care transportatorul public din Turda atrage atenţia asupra unei presupuse complicit�ţi între autorit�ţi şi Alis Group.

Puteţi citi mai jos comunicatul de pres�, integral

DSCF8248În replic� la afirmațiile  Domnului Primar Tudor Ştef�nie din intervențiile recente, în care  menţioneaz� c� Poliţia Local� Turda îşi face datoria, aplic� sancţiuni transportatorilor ilegali, iar pe lâng� aceste activit�ți mai  au loc și  controale serioase ale autorit�ților județene, revin pentru a v� prezenta succint ceea ce reprezint� acțiunile  „intensificate” ale autorit�ților . Ataşez și câteva imagini recente, edificatoare, cu felul în care cei menţionaţi îşi fac “datoria”.

            Astfel, în imaginile ataşate, pot fi observate :

-opriri ilegale în staţia situat� la circa 30 de metri de sediul Poliţiei Locale şi a Poliţiei Municipale

-poliţişti locali c�l�torind în   autobuze  ALIS, în timp ce acestea opresc ilegal în stații STP

 -maşini ale  Poliţiei Locale trecând impasibile pe lâng� autobuze oprite ilegal în staţiile concesionate STP.

         DSCF8233 Prin opririle ilegale se încalc�  cel puţin Art. 11.2 (i) din Contractul de Concesiune Nr. 4771/2010 şi  ART. 58 OMAI 353/23.11. 2007. Aşa cum am menţionat, din 2010 pân� în prezent  Poliţia Local� Turda a aplicat doar 24 de sancţiuni transportatorilor ilegali,  la valoarea minimal�, în condiţiile a peste 1000 de opriri ilegale produse zilnic. Adic� o sancţiune la peste 60.000 de opriri ilegale, deşi în staţiile din vecin�tatea sediului Poliţiei au loc zilnic cel puţin 120 opriri ilegale.

            Înc�lcarea articolelor de lege enumerate mai sus putea fi constatat� (dac� se dorea acest lucru)  şi de c�tre reprezentanţii legii (Poliţia Rutier�, ISCTR, Autoritatea  Judeţean� de Transport) sosiţi de dou� maxim trei ori pe an, în sprijinul împuterniciților domnului Primar. În schimb,  aceştia au fabricat probe pentru muşamalizarea ilegalit�ților descoperite. V� ataşez câteva imagini cu felul în care se desf�șoar� controalele menționate.

           Astfel, inspectorii  ISCTR din pozele ataşate au f�cut fotografii autobuzelor oprite în Zona Industrial�, mai întâi cu  tablele de traseu g�site la oprirea lor (linia 27- Câmpia Turzii – Zona Industrial� pentru autobuzul CJ-15-AYT respectiv “Lapp”, pentru autobuzul CJ-13-LIB ) pentru c� mai apoi aceste table  s� fie înlocuite  cu  altele pe care scria “curs� ocazional�” și fotografiate din nou.

       DSCF8251  Astfel,  un transport de persoane f�r� licenţ� de traseu , ce încalc�  Art. 38 alin. 7) din Legea 92/2007, Art. 31 din OMAI 353/2007, Art. 3 din HG 69/2012  s-a transformat , bineînțeles cu amabilitatea dezinteresat� a reprezentanților legii, într-o curs� ocazional� cu documentele incorect întocmite, contravenție care poate fi sancţionat� printr-un avertisment, în loc de reţinerea documentelor şi a numerelor de înmatriculare. În plus, în același caz,  folosirea altor autobuze decât cele cu care s-a câştigat licitaţia se sancţioneaz� prin anularea licenţei de traseu,  întrucât contravine Art. 18 din OMAI 353/2007.       Precizez c� pozele ataşate reprezint� doar câteva exemple mai recente, luate la întâmplare. Deţinem o baz� de date  video şi foto însumând peste 3 TB de informații,  începând cu anul 2013, care confirm� c� zilnic firmele ALIS Grup încalc� legea cu permisiunea şi sprijinul autorit�ților. Exist� într-adev�r o colaborare între autorit�țile locale şi judeţene cu atribuţii de control,  dar scopul acestora nu e aplicarea legii ci sprijinirea ALIS Grup în desf�şurarea de transport ilegal de persoane. Am prezentat o parte din aceste imagini şi celor în m�sur� s� aplice legea şi ne-am ar�tat disponibilitatea de a le pune totul la dispoziţie pentru a le uşura munca, dar autorit�țile locale şi judeţene nu doresc aplicarea legii, faptele acestora încadrându-se în prevederile Art. 297  din Legea 286/2009 privind Cod penal:

DSCF8241“Art. 297 Abuzul Ă®n serviciu

  • Fapta funcĹŁionarului public care, Ă®n exercitarea atribuĹŁiilor de serviciu, nu Ă®ndeplineĹźte un act sau Ă®l Ă®ndeplineĹźte Ă®n mod defectuos Ĺźi prin aceasta cauzeazÄ� o pagubÄ� ori o vÄ�tÄ�mare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseĹźte cu Ă®nchisoarea de la 2 la 7 ani Ĺźi interzicerea exercitÄ�rii dreptului de a ocupa o funcĹŁie publicÄ�.”

 

Comunicatele STP și alte informații legate de Societatea de Transport Public Turda le puteți g�si începând de azi și pagina de facebook STP Turda.

 

Ing. Dan Mostecky

Director STP p.l. Turda

Nu exista comentarii

Incepe conversatia

Nu exista comentarii!

Fii primul care incepe conversatia.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.