STP: Autorit�ţile rutiere au falsificat dovezile privind ilegalit�ţile din transportul local

STP: Autorit�ţile rutiere au falsificat dovezile  privind ilegalit�ţile din transportul local

STP: Autorit�ţile rutiere au falsificat dovezile privind ilegalit�ţile din transportul local

by februarie 11, 2015 0 comments

Angajaţii Inspectoratului de Stat pentru Controlul Transportului Rutier Cluj sunt acuzaţi de c�tre conducerea STP Turda c� au falsificat dovezi ale comiterii unor ilegalit�ţi.

DSCF8228 Potrivit directorului STP Turda, Robert Mostecky, inspectorii  ISCTR au f�cut seturi duble de poze la autobuzele care circul� în Zona Industrial�. În prim� faz� au fotografiat pl�cuţele de traseu la oprirea autobuzelor ,   Linia 27 – Câmpia Turzii- Zona Industrial� şi respectiv Lapp pentru autobuzul  Cj-13-LIB. Ulterior, spun cei de la STP, inspectorii ISCTR au  forografiat din nou autobuzele care de aceast� dat� aveau pl�cuţe de traseu „curs� ocazinal�”.

Ridicolul situaţiei, creat de inspectorii ISCTR , este dat de faptul c� fiecare turdean care circul� pe ruta Micro III-Centru, ştie c�  autobuzele Câmpia Turzii- Zona Industrial� au pl�cuţe de traseu ce specific� „ Linia 27 Câmpia Turzii- Zona Industrial�”.

Afirmaţiile STP privind favorizarea celor de la Alis Group de c�tre Inspectorii  ISCTR au fost incluse într-un comunicat de pres� prin care transportatorul public din Turda atrage atenţia asupra unei presupuse complicit�ţi între autorit�ţi şi Alis Group.

Puteţi citi mai jos comunicatul de pres�, integral

DSCF8248În replic� la afirmațiile  Domnului Primar Tudor Ştef�nie din intervențiile recente, în care  menţioneaz� c� Poliţia Local� Turda îşi face datoria, aplic� sancţiuni transportatorilor ilegali, iar pe lâng� aceste activit�ți mai  au loc și  controale serioase ale autorit�ților județene, revin pentru a v� prezenta succint ceea ce reprezint� acțiunile  „intensificate” ale autorit�ților . Ataşez și câteva imagini recente, edificatoare, cu felul în care cei menţionaţi îşi fac “datoria”.

            Astfel, în imaginile ataşate, pot fi observate :

-opriri ilegale în staţia situat� la circa 30 de metri de sediul Poliţiei Locale şi a Poliţiei Municipale

-poliţişti locali c�l�torind în   autobuze  ALIS, în timp ce acestea opresc ilegal în stații STP

 -maşini ale  Poliţiei Locale trecând impasibile pe lâng� autobuze oprite ilegal în staţiile concesionate STP.

         DSCF8233 Prin opririle ilegale se încalc�  cel puţin Art. 11.2 (i) din Contractul de Concesiune Nr. 4771/2010 şi  ART. 58 OMAI 353/23.11. 2007. Aşa cum am menţionat, din 2010 pân� în prezent  Poliţia Local� Turda a aplicat doar 24 de sancţiuni transportatorilor ilegali,  la valoarea minimal�, în condiţiile a peste 1000 de opriri ilegale produse zilnic. Adic� o sancţiune la peste 60.000 de opriri ilegale, deşi în staţiile din vecin�tatea sediului Poliţiei au loc zilnic cel puţin 120 opriri ilegale.

            Înc�lcarea articolelor de lege enumerate mai sus putea fi constatat� (dac� se dorea acest lucru)  şi de c�tre reprezentanţii legii (Poliţia Rutier�, ISCTR, Autoritatea  Judeţean� de Transport) sosiţi de dou� maxim trei ori pe an, în sprijinul împuterniciților domnului Primar. În schimb,  aceştia au fabricat probe pentru muşamalizarea ilegalit�ților descoperite. V� ataşez câteva imagini cu felul în care se desf�șoar� controalele menționate.

           Astfel, inspectorii  ISCTR din pozele ataşate au f�cut fotografii autobuzelor oprite în Zona Industrial�, mai întâi cu  tablele de traseu g�site la oprirea lor (linia 27- Câmpia Turzii – Zona Industrial� pentru autobuzul CJ-15-AYT respectiv “Lapp”, pentru autobuzul CJ-13-LIB ) pentru c� mai apoi aceste table  s� fie înlocuite  cu  altele pe care scria “curs� ocazional�” și fotografiate din nou.

       DSCF8251  Astfel,  un transport de persoane f�r� licenţ� de traseu , ce încalc�  Art. 38 alin. 7) din Legea 92/2007, Art. 31 din OMAI 353/2007, Art. 3 din HG 69/2012  s-a transformat , bineînțeles cu amabilitatea dezinteresat� a reprezentanților legii, într-o curs� ocazional� cu documentele incorect întocmite, contravenție care poate fi sancţionat� printr-un avertisment, în loc de reţinerea documentelor şi a numerelor de înmatriculare. În plus, în același caz,  folosirea altor autobuze decât cele cu care s-a câştigat licitaţia se sancţioneaz� prin anularea licenţei de traseu,  întrucât contravine Art. 18 din OMAI 353/2007.       Precizez c� pozele ataşate reprezint� doar câteva exemple mai recente, luate la întâmplare. Deţinem o baz� de date  video şi foto însumând peste 3 TB de informații,  începând cu anul 2013, care confirm� c� zilnic firmele ALIS Grup încalc� legea cu permisiunea şi sprijinul autorit�ților. Exist� într-adev�r o colaborare între autorit�țile locale şi judeţene cu atribuţii de control,  dar scopul acestora nu e aplicarea legii ci sprijinirea ALIS Grup în desf�şurarea de transport ilegal de persoane. Am prezentat o parte din aceste imagini şi celor în m�sur� s� aplice legea şi ne-am ar�tat disponibilitatea de a le pune totul la dispoziţie pentru a le uşura munca, dar autorit�țile locale şi judeţene nu doresc aplicarea legii, faptele acestora încadrându-se în prevederile Art. 297  din Legea 286/2009 privind Cod penal:

DSCF8241“Art. 297 Abuzul Ă®n serviciu

  • Fapta funcĹŁionarului public care, Ă®n exercitarea atribuĹŁiilor de serviciu, nu Ă®ndeplineĹźte un act sau Ă®l Ă®ndeplineĹźte Ă®n mod defectuos Ĺźi prin aceasta cauzeazÄ� o pagubÄ� ori o vÄ�tÄ�mare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseĹźte cu Ă®nchisoarea de la 2 la 7 ani Ĺźi interzicerea exercitÄ�rii dreptului de a ocupa o funcĹŁie publicÄ�.”

 

Comunicatele STP și alte informații legate de Societatea de Transport Public Turda le puteți g�si începând de azi și pagina de facebook STP Turda.

 

Ing. Dan Mostecky

Director STP p.l. Turda


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/infoaries/public_html/wp-content/themes/fraction-theme/includes/single/post-tags.php on line 4

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/infoaries/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Nu exista comentarii

Incepe conversatia

Nu exista comentarii!

Fii primul care incepe conversatia.


Warning: Illegal string offset 'rules' in /home/infoaries/public_html/wp-content/themes/fraction-theme/functions/filters.php on line 196

Warning: Illegal string offset 'rules' in /home/infoaries/public_html/wp-content/themes/fraction-theme/functions/filters.php on line 197
<