“Proiectul de la PoČ™tarât nu mai poate fi implementat”, spune supervizorul lucrÄ�rilor de decontaminare

“Proiectul de la PoČ™tarât nu mai poate fi implementat”, spune supervizorul lucrÄ�rilor de decontaminare

“Proiectul de la PoČ™tarât nu mai poate fi implementat”, spune supervizorul lucrÄ�rilor de decontaminare

by aprilie 6, 2015 0 comments
image

Dan Marius Pascariu, managerul firmei ce trebuia s� supervize lucr�rile din Poștarât crede c� proiectul e compromis

Proiectul de decontaminare a solului din PoČ™tarât nu mai poate fi implementat deČ™i autoritatile locale turdene l-au scos din nou la licitatie in 14 martie, spune ing. Dan Marius Pascariu, Č™eful echipei de asistentÄ� tehnicÄ� pentru supevizare proiectului. “Este puČ›in probabil sÄ� se Ă®ncadreze Ă®n termenul prevÄ�zut pânÄ� la sfârČ™itul anului”, precizeaza Marius Pascariu.
LucrÄ�rile de supervizare, un contract Ă®n valoare de 227.9975 lei au fost câștigate prin licitaČ›ie de firma Adam’s Construct din TimiČ™oara Ă®n mai 2013. Firma timiČ™oreanÄ� este specializatÄ� Ă®n consultanČ›Ä� Ă®n construcČ›ii, asigurÄ� nanagementul de proiect Č™i supervizarea de lucrÄ�ri. Are Ă®n portofoliu lucrÄ�ri de infrastructurÄ� publicÄ� dar Č™i contracte pentru companii private precum Elba sau Sabiko.

Marius Pascariu spune cÄ� intuia cÄ� priectul nu va fi dus la bun sfârČ™it Ă®ncÄ� de acum doi ani. “Eu am intuit Ă®ncÄ� de acum doi ani cÄ� proiectul nu se va finaliza. Proiectul Ă®n sine nu este unul de o complexitate extraordinarÄ�: se ia niČ™te pÄ�mânt, pânÄ� la o anumitÄ� adâncime, se neutralizeazÄ� Č™i se pune la loc. Problema e una legatÄ� de timp. Am vÄ�zut cÄ� autoritÄ�Č›ile locale au tot felul de probleme legate de atribuirea lucrÄ�rilor”, spune ingininerul timiČ™orean.
Proiectul european Ă®n valoare de 17 milioane de euro a ajuns sÄ� fie redimensionat la doar 5 luni de execuČ›ie Ă®n condiČ›iile Ă®n care termenul limitÄ� este stabilit pentru luna decembrie 2015. AutoritÄ�Č›ile locale, responsabile de organizarea licitaČ›iilor pentru atribuirea de lucrÄ�ri au Ă®ntâmpinat probleme dupÄ� ce ofertanČ›ii au contestat pe rând atribuirea lucrÄ�rilor. Probleme cu caietul de sarcini pentru partea sa din proiect a avut Č™i Adam’s Contruct. “Nu am avut acces la ce Ă®nseamnÄ� proiectul Ă®n sine. Am primit un caiet de sarcini general, privind servicii de supraveghere de lucrÄ�ri”, a mai precizat Dan Marius Pascariu.
Pentru perioada 2007-2013, prin Pos Mediu s-au alocat 176,7 milioane de euro pentru finanțarea proiectelor de reabilitare a siturilor poluate. Din aceast� sum�, 141,4 milioane de euro au fost alocați de Uniunea European� prin Fondul European de Dezvoltare Regional� iar aproximativ 35,5 milioane de euro reprezenta contribuția bugetelor naționale și locale.

Ce prevedea proiectul în faza inițial�
Eliminare deşeuri şi vegetaţie de la suprafaţa terenului; • Divizarea arealului de 10 ha în 1.000 locaţii (10 x 10) şi prelevarea a 3.300 de probe de la adâncimea de pân� la 3 m pentru analiza HCH; • Excavare sol contaminat cu concentraţii de peste 2 mg/ kg de HCH şi tratarea prin sp�lare off-site (aproximativ 32.000 m3); • Incinerarea a 16.000 1.600 m3 de sol cu concentraţie mare de HCH; • Evacuare reziduuri de la operaţia de sp�lare (turte uscate cu concentraţie de HCH sub 50 mg/ kg) de aproximativ 11.200 m3 la un depozit de deşeuri periculoase autorizat; • Reutilizarea solului sp�lat (aproximativ 1.600 m3) ca umplutur� structural�; • Aport de material curat în volum de 12.800 m3; • Aport şi nivelare sol (35.000 m3) şi sol vegetal (15.000 m3) pentru asigurarea unui strat de 0.5 m de sol curat deasupra solului tratat pe întreaga suprafaţ� a sitului; • Replantare copaci; • Instalarea a 18 puţuri de monitorizare pe termen lung, post reabilitare în jurul sitului.

Nu exista comentarii

Incepe conversatia

Nu exista comentarii!

Fii primul care incepe conversatia.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.