Profesor universitar, plagiat de administratorii Salinei Turda

Profesor universitar, plagiat de administratorii Salinei Turda

by februarie 26, 2015 0 comments

Spotlight

S-a dat startul IMO. Cele mai luminate minți ale matematicii școlare se întrec la Cluj

Participanții la Olimpiada Internațională de matematică, ce se desfășoară în

iulie 7, 2018

InfoAries.ro prezenta ieri faptul c� Planul de Administrare al Salinei Turda, semnat de Consiliul de Administrație, include fraze asem�n�toare cu Planul de management al Apa Prod Deva.
La o verificare mai atentÄ� Ă®nsÄ�, documentul semnat de Consiliul de AdministraČ›ie include fraze identice din lucrÄ�ri de specialitate Ă®n domeniul turismului Č™i cursuri ale unor instituČ›ii de Ă®nvÄ�Č›Ä�mânt superior. Plagiatul poatei uČ™or dovedit cu alte fragmente de text. ĂŽn capitolul 7.1 Obiective pentru reducerea pierderilor la centrul SPA, se specificÄ� “ĂŽn contextul mondializÄ�rii pieĹŁei turistice Ĺźi a unui mediu de afaceri caracterizat printr-o concurenĹŁÄ� acerbÄ�, Ă®n care centrul de gravitaĹŁie al pieĹŁei devine clientul Ĺźi mai puĹŁin produsul, firmele trebuie sÄ� îşi schimbe modul de a gândi Ĺźi de a acĹŁiona, pornind de la premisa cÄ� satisfacerea exigenĹŁelor clienĹŁilor reprezintÄ� o condiĹŁie necesarÄ� dar nu Ĺźi suficientÄ� pentru a obĹŁine performanĹŁe pe piaĹŁÄ�. Astfel, am considerat important sÄ� abordez problema calitÄ�ĹŁii serviciilor turistice ca expresie a eficienĹŁei serviciilor Ă®n relaĹŁie cu exigenĹŁele consumatorului, argumentând rolul vital al personalului prestator Ă®n furnizarea satisfacĹŁiei clientului Ĺźi importanĹŁa cunoaĹźterii exacte a aĹźteptÄ�rilor Ĺźi exigenĹŁelor consumatorului, pentru a oferi servicii turistice la un nivel superior”. Fragmentul precum Č™i fraze urmÄ�toare sunt preluate aproape integral din lucrarea “ImplicaČ›iile economice Č™i sociale ale calitÄ�Č›ii serviciilor din turismul românesc”, semnatÄ� de cÄ�tre conf.univ Oana Rezeanu, prodecan al FacultÄ�Č›ii de Management Turistic Č™i Comercial din cadrul UniversitÄ�Č›ii Dimitrie Cantemir BucureČ™ti, lucrare care a fost publicatÄ� de cÄ�tre Editura Universitaria BucureČ™ti.
În planul de administrare mai pot fi g�site g�site fraze copiate din cursurile de controlul gestiunii ale Academiei Comerciale, și Academiei de Studii Economice.
Directorul general al Salinei Turda, Simona Baciu a precizat cÄ� nu intenČ›ioneazÄ� sÄ� retragÄ� Planul de Administrare de pe ordinea de zi a Č™edinČ›ei de Consiliul Local. “Vorbim de un Plan de administrare al unei Ă®ntreprinderi publice, ce conČ›ine aspecte generale care sunt asemÄ�nÄ�toare cu cele ale altor firme cu caracter public. Nu e vorba de o lucrare de diplomÄ� sau Č™tiinČ›ificÄ� ca sÄ� fie vorba de un plagiat. Nu am fÄ�cut altceva decât sÄ� includem acolo obiective generale, dorite de cÄ�tre acČ›ionar, care este Consiliul local”, a declarat Simona Baciu.
Prodecanul Oana Rezeanu spune Ă®nsÄ� cÄ� situaČ›ia nu este una normalÄ�. “DacÄ� e un document ce va fi fÄ�cut public pe site-ul PrimÄ�riei sau site-ul Salinei de la Turda, un document la care au acces mai muČ›i oameni, este normal sÄ� fiu citatÄ�. Atunci când preiei fragmente de text dintr-o lucrare publicatÄ� de alČ›ii, normal este sÄ� citezi celelalte surse. DacÄ� eu mâine Ă®mi reeditez cartea cineva poate sÄ� zicÄ� cÄ� am plagiat dupÄ� un document al Salinei”, spune conf.univ. Oana Rezeanu.

Printre cei ce au votat plagiatul, un cadru universitar de la Dimitrie Cantemir

Ca ironia sÄ�Ä� fie completÄ�, pe marginea acestui subiect, printre consilierii locali ce au votat plagiatul s-a aflat Č™i un coleg al conferenČ›iarului universitar de la BucureČ™ti. Este vorba de consilierul local Nicolae RoČ™, lector universitar al  FacultÄ�Č›ii de Drept din Clujm a Univ. D Cantemir. Nicolae RoČ™ a precizat Ă®nsÄ� cÄ� a votat proiectul de hotarĂ®re fÄ�rÄ� a Č™ti despre copy-paste-ul fÄ�cut de administratorii Salinei. “VÄ� daČ›i seama, nu poČ›i citi toate cÄ�rČ›ile, dacÄ� Ă®nsÄ� s-au preuat fragmente din alte lucrÄ�ri, atunci se impunea citarea sursei”


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/infoaries/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Nu exista comentarii

Incepe conversatia

Nu exista comentarii!

Fii primul care incepe conversatia.


Warning: Illegal string offset 'rules' in /home/infoaries/public_html/wp-content/themes/fraction-theme/functions/filters.php on line 196

Warning: Illegal string offset 'rules' in /home/infoaries/public_html/wp-content/themes/fraction-theme/functions/filters.php on line 197
<