Primăria vrea să schimbe ilegal destinația unui teren lângă Lacul Tarzan

Primăria vrea să schimbe ilegal destinația unui teren lângă Lacul Tarzan by aprilie 24, 2018 0 comments

Administrația locală de la Turda propune scoatarea din circuitul silvic a unei parcele de teren situată în latura sud-estică a zonei protejate din Băile Sărate Turda, în suprafață de 15.000 de metri pătrați. Operațiunea care este făcută prin documentații cadastrale succesive încalcă prevederile legale privind ariile protejate și compromite șansa municipalității de a accesa un proiect european.

Consiliul Local Turda aproba la începutul anului Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din 25 ianuarie prin care dezmembra imobilul din CF 63320 în două parcele, fiecare de 7652 mp. Cele două parcele cu destinația pădure sunt poziționate la capătul estic al pădurii de la Lacul Tarzan, în vecinătatea terenurilor agricole.

InfoAries.ro a relatat atunci că administrația locală de la Turda a avizat și a aprobat documentația cadastrală fără a include mențiunea că terenul se află într-o zonă protejată.

Primăria Turda propune pe ordinea de zi a ședinței de joi 26 aprilie, a Consiliului Local, un proiect de hotărâre prin care cele două loturi se alipesc. De această dată cu destinația schimbată din pădure în curți și construcții. Schimbarea de destinație se face cu un simplu aviz al Ocolului Silvic Valea Ierii.

Destinația terenului ar fi aceea de construire a unui centru multifuncțional, prin accesarea de fonduri europene. Investiția va fi depusă spre finanțare către ADR Nord Vest prin intermediul Axei prioritare 13.1. Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România. Apelul se va deschide în 30 aprilie.

Schimbarea categoriei de folosință a terenului este ilegală

InfoAries.ro a solicitat în ianuarie 2018 un punct de vedere al Prefecturii Cluj cu privire la legalitatea HCL8/25 ianuarie 2018. Se solicita prefectului precizarea dacă actul administrtiv local este legal în condițiile în care nu menționează statutul de arie protejată a zonei. Prefectura Cluj a solicitat un punct de vedere al Agenției pentru Protecția Mediului care a concluzionat la începutul lunii martie că HCL 8 este legală în măsura în care nu vizează schimbarea categoriei de folosință a terenului nici derularea vreunui proiect.

Prin adresa 50003 din 13 ianuarie, Agenția pentru Protecția Mediului preciza că terenurile la care se face referire sunt incluse într-o zonă dublă de protecție. ”Terenul este inclus în Rezervația Naturală 2343 Sărăturile și Ocna Veche (declarat prin Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național, secțiunea a III-a – zone protejate și în situl Natura 2000 ROSCI0223 Sărăturile Ocna Veche (declarat prin Ordinul Ministerului Mediului și Devoltării Durabile 1964/2007), se arată în adresa APM Cluj. În același timp, APM precizează că scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol ori silvic de terenuri de pe raza ariei naturale protejate de interes naţional/, cu excepţia celor aflate în zonele de dezvoltare durabilă, se poate face numai pentru obiective care vizează asigurarea securităţii naţionale, asigurarea securităţii, sănătăţii oamenilor şi animalelor sau pentru obiectivele destinate cercetării ştiinţifice şi bunei administrări a ariei naturale protejate.

Pe terenurile de la Lacul Tarzan sunt suprapuse două tipuri de zone de protecție. Este rezervațina naturală de interes național și aria protejată de interes comunitar Natura 2000. Pentru rezervația naturală era necesară întocmirea unei hărți care să delimiteze zonele de impact, zonele tampon, zonele de dezvoltare durabilă (adică zonele pe care se poate construi). Un astfel de hartă ar fi trebuit să fie aprobată prin hotărâre de guvern, de Ministerul Mediului, dar ea nu există. În absența delimitării zonelor, specialiștii de mediu spun că rezervația naturală coincide cu limita ariei protejate de interes comunitar. În acest caz, scoaterea terenului din circuitul silvic prin acte unilaterale a administrației locale este ilegală.

  Greenviro, curatorul ariei protejate  a cofirmat pentru InfoAries.ro faptul că schimbarea categoriei de folosință a terenului nu poate fi făcută în perimetrul rezervației naturale. Un reprezentant al curatorului a precizat că pentru delimitarea ariei de impact era necesară o hotărâre de guvern. În absența hotărârii de guvern se folosesc pentru delimitarea teritoriului protejat limitele inițiale impuse de hărțile stabilite prin Legea 5/2000. În cazul schimbării categoriei de folosință a terenului, curatorul zonei protejate nu a fost consultat.

Riscurile pentru administrația locală: respingerea proiectului sau imposibilitatea depunerii lui

Administrația locală de la Turda vrea să construiască în zonă un centur multifuncțional de recreere cu finanțare prin intermediul axei 13.1. Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România.

În cazul acestui proiect apelul se va deschide în 30 aprilie. Regula de acordare a finanțării e primul venit, primul servit. Cu cât Primăria va depune proiectul mai repede, cu atâta șansele de a obține finanțarea sunt mai mari.

Administrația locală are însă o problemă serioasă. Pe de-o parte terenul figurează într-o rezervație naturală, pe de altă parte chiar dacă s-ar lua în calcul doar statutul de arie protejată de interes comunitar (local), avizul de mediu al acestui proiect se poate acorda doar după organizarea unei proceduri de consultare publică.

Este știut faptul că Uniunea Europeană nu finanțează proiectele cu un impact negativ de mediu. În acest caz vorbim de o situație complicată deoarece asupra terenului se suprapun două categorii de zone protejate, de interes național- rezervația naturală- și de interes comunitar – Natura2000. Pentru a scoate un teren din circuitul silvic e o procedură complicată. Dacă Primăria Turda nu va respescta normele legale de protejare a mediului și biodiversității vom încerca să vorbim cu ADR Nord Vest, cu finanțatorul”, au precizat reprezentați ai Coaliției Natura 2000, o asociere de ong-uri de protecție a mediului.

null

null

Nu exista comentarii

Incepe conversatia

Nu exista comentarii!

Fii primul care incepe conversatia.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.