Primăria Turda încalcă legea transparenței decizonale în adoptarea taxei speciale de salubritate

Primăria Turda încalcă legea transparenței decizonale în adoptarea taxei speciale de salubritate

Primăria Turda încalcă legea transparenței decizonale în adoptarea taxei speciale de salubritate

by mai 20, 2015 0 comments

Primăria Turda a anunțat că va iniţia procedura de dezbatere publică referitoare la proiectul de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru colectarea, transportul, depozitarea şi neutralizarea deşeurilor menajere şi asimilabile acestora pentru toţi utilizatorii serviciului – persoane fizice şi juridice – care nu au încheiat contract cu operatorul serviciului de salubritate direct sau prin asociaţiile de proprietari sau a căror contract a fost reziliat ca urmare a neplăţii serviciului de salubrizare.

Anuntul inițial al Primăriei este de fapt o încercare de a strecura pe ușa din dos un proiect de act normativ, deoarece nu prevede care sunt cele 10 zile în care, potrivit legii, cetățenii își pot exprima punctele de vedere cu privire la actul normativ dar nici biroul sau compartimentul unde aceștia pot consulta documentele ce vor sta la baza proiectului de hotărâre.

Potrivit Legii 52 din 2003, privind transparena decizională, anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunostinta publicului, cu cel putn 30 de zile înainte, anunțul va cuprinde: data afișării, o nota de fundamentre, o expunere de motive, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, un studiu de impact și/sau de fezabilitate, dupa caz, textul complet al proiectului actului respectiv, precum și termenul-limita, locul și modalitatea în care cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind actul normativ. Propunerile, potrivit legii, pot fi trimise pe parcusurul a 10 zile, între-un termen stabilit și anunțat de autoritatea locală.

Taxele speciale de salubritate, la valori duble sau cu 30% mai mari decât tariful normal

Taxa specială de salubrizare va fi mai mare decât tariful practicat de operator deoarece trebuie să acopere toate cheltuielile ocazionate de prestarea şi gestionarea serviciului public, anunță Primăria Municipiului Turda. Cu toate acestea municipalitatea nu precizează care e valoarea propusă, nici care este regulamentul de aplicare a acestei taxe speciale.
Fiind vorba de o taxă specială, Consiliul Local o va stabili cu termen de aplicare în 30 de zile de la adoptarea hotărâri de Consiliu Local. “Nu e vorba de impozite și taxe curente, astfel încât să fie aaplicate din anul fiscal următor. Taxa va fi aplicată din luna imediat următoare adoptării hotărârii de Consiliu Local”, spune Mariana Turceanu, șefa Direcției Impozite și Taxa din Primăria Turda. Taxa ar trebui să se încaseze într-un cont de venit extrabugetar distinct şi contul de execuţie al acesteia ar trebui să fie aprobat de către Consiliul Local.
Administrațiile publice din România au ales valori diferite pentru această taxă. Vatra Dornei a stabilit o valoare cu 30% mai mare față de tariful normal, la Sfântu Gheorghe, taxa este valoarea dublă a serviciului de salubritate iar la Oradea valoarea este o sumă fixă de 14 lei pe persoană, lunar. Câmpia Turzii, unde proiectul se află deasemenea în dezbatere publică, propune o taxă de 15 lei pe persoanele fizice și 100 lei/tonă/lună pentru persoanele juridice. Regulamentul de impunere și încasare a acestei taxe speciale cuprinde în unele cazuri și reduceri. Vatra Dornei, de exemplu a impus ca taxa să fie cu 20% mai mică pentru persoanele fizice ce nu dispun de pubele ecologice și trebuie să care gunoiul menajar de la locuință spre drumurile de acces unde sunt pubele.
Florin Meșter, unul din directorii Prival Turda spune că nivelul minim al taxei speciale ar trebui să plece de la o valoare dublă a tarifului de salubritate. ” Un procent cu 30% mai mare e frecție la picior de lemn. Un litru de motorină costă în România cât în Occident, salubritatea pe o lună cât un pachet de țigări. Cu astfel de tarife nu se va face o salubritate eficientă”, a comentat Florin Meșter.
Este de asteptat astfel ca valoarea taxei de la Turda să fie la valori duble ale tarifului de salubritate. Această taxă va fi impusă tuturor celor care nu au un contract de salubritate încheiat cu Privalul.
În timp ce Primăria Turda nu a respectat condițiile minime impuse de lege, autoritățile din Câmpia Turzii au anunțat demararea procedurilor de dezbatere publică, au publicat pe site-ul propriu proiectul de hotărâre, regulamentul de impunere și încasare a acestei taxe speciale și au precizat termenul limită, 5 iunie, până la care cetățenii pot face propuneri de modificare .


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/infoaries/public_html/wp-content/themes/fraction-theme/includes/single/post-tags.php on line 4

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/infoaries/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Nu exista comentarii

Incepe conversatia

Nu exista comentarii!

Fii primul care incepe conversatia.


Warning: Illegal string offset 'rules' in /home/infoaries/public_html/wp-content/themes/fraction-theme/functions/filters.php on line 196

Warning: Illegal string offset 'rules' in /home/infoaries/public_html/wp-content/themes/fraction-theme/functions/filters.php on line 197
<