Primăria Turda, drept la replică la articolul ”Cifrele dezastruoase ale administrației lui Cristian Matei”

Primăria Turda, drept la replică la articolul ”Cifrele dezastruoase ale administrației lui Cristian Matei” iulie 24, 2017 0 comments

Spotlight

S-a dat startul IMO. Cele mai luminate minți ale matematicii școlare se întrec la Cluj

Participanții la Olimpiada Internațională de matematică, ce se desfășoară în

iulie 7, 2018

Cifrele dezastruoase ale administrației lui Cristian Matei

Autoritățile locale au dat publicității execuția bugetară pe primele două

iulie 24, 2017

Ca urmare a articolului publicat pe site-ul www.infoaries.ro, în data de 24.07.2017, cu titlul “Cifrele dezastruoase ale administratiei lui Cristian Matei”, vă solicităm să publicați integral poziția oficială a Primăriei Municipiului Turda în legătură cu acest subiect:

Conținutul textului publicat de site-ul Info Arieș este total eronat, reieșind incapabilitatea autorului de a interpreta datele economice și documentele oficiale ale Primăriei, oferind cititorilor o descriere falsă, greșită.

Analiza execuției la 30.06.2017, precum și compararea datelor cu aceeași perioadă a anilor 2015 și 2016, presupune stăpânirea termenilor economici de specialitate privitori la buget, secțiuni, clasificații bugetare (funcțională și economică), execuție, termeni pe care autorul textului publicat de dvs. nu îi stăpânește. Astfel, folosind termeni neadecvați, analiza dvs. nu oferă o imagine reală a situației concrete a execuției bugetare.

În textul publicat, autorul Horea Hudrea încurcă termenii precum capitole bugetare cu secțiunile bugetului, confundă termenul de alocație cu termenul de plată, iar sumele menționate nu sunt corecte. De asemenea, în repetate rânduri se confundă anul 2016 cu anul 2017.

Având în vedere argumentele mai sus menționate, Primăria Municipiului Turda îi roagă pe cetățeni să aibă grijă din ce surse se informează, pentru a evita aceste situații, în care redactorii riscă să denatureze adevărul în lipsa unei pregătiri profesionale adecvate.

Pentru cei interesați, redăm mai jos analiza completă:

  • Explicația ponderii capitolului 67 “Cultură, recreere și religie” în total buget, la 30.06.2017 de 10,36%, se datorează includerii în acest capitol conform clasificației funcționale, a finanțării tuturor unităților de cultură subordonate Municipiului Turda (Biblioteca, Muzeul de Istorie, Casa de Cultură, Teatrul Municipal), activitatea de întreținere a zonelor verzi și de agreement și a bazelor sportive, a activității sportive, a cultelor și activităților de tineret.

  • Referitor la capitolul “Transporturi”, bugetul alocat a fost utilizat pentru plata gratuităților pe mijloacele de transport în comun, pentru toate categoriile de persoane prevăzute în legi speciale și hotărâri ale Consiliului Local: veterani și văduve de război, foști deținuți politic, persoane cu handicap, elevi și pensionari.

  • Referitor la capitolul “Sănătate”, sumele reflectate în execuția bugetului local (sursa A) la cheltuieli materiale, de 2.318 lei, reprezintă cheltuielile cabinetelor medicale școlare și nicidecum ale Spitalului Municipal, care se reflectă în bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii și subvenții de la bugetul local (sursa F). Astfel, bugetul Spitalului Municipal este la 30.06.2017 de 27.939.000 lei, iar plățile nete de casă sunt de 17.877.280 lei. Menționăm că în bugetul de venituri al Spitalului Municipal, ponderea cea mai mare o reprezintă veniturile încasate de la Casa de Sănătate ca urmare a prestațiilor medicale efectuate, iar contribuția Municipiului Turda este complementară acestor venituri.

Precizăm faptul că execuția bugetară la o anumită dată reprezintă plățile efectiv realizate la acea dată, indiferent dacă sunt pentru secțiunea de funcționare sau secțiunea de dezvoltare.

În ceea ce privește investițiile:

Sumele cuprinse pe capitole bugetare la secțiunea investiții din bugetul local, cuantifică în limita fondurilor disponibile cheltuiala estimată ce va putea fi realizată în respectivul an bugetar. După cum se cunoaște, orice investiție presupune anumite etape clare de derulare cu teremene legale ce trebuie respectate, adică:

  • fundamentarea investiției și definirea necesității și oportunității acesteia spre beneficiul cetățenilor;

  • elaborarea documentațiilor necesare: studii de fezabilitate – SF, documentații de avizare lucrări de intervenție – DALI, proiecte tehnice și caiete de sarcini – PT+CS;

  • avizarea în Consiliul Local a studiilor de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici;

  • organizarea și derularea procedurilor legale de achiziție conform prevederilor legale – Legea 98/2016 privind achizițiile puublice;

  • achiziția efectivă a produselor și/sau începerea execuției lucrărilor în cazul contractelor de lucrări;

Toate etapele enumerate mai sus implică anumite perioade de realizare. Plata efectivă atât a documentațiilor tehnice, cât și ulterior a execuției efective a lucrărilor se fac pe măsura recepționării acestora, facturării de către furnizori și ordonanțării la plata efectivă de către autoritatea publică locală.

Strict pentru investițiile din domeniul lucrărilor de construcții – extinderi rețele de iluminat public, reabilitare străzi, reparații capitale la clădirile și instalațiile unităților de învățământ, acestea se execută în perioada propice (lunile aprilie – noiembrie), iar la unitățile de învățământ în perioada vacanței de vară, pentru a nu perturba procesul educațional. Astfel, ținând cont de cele enumerate mai sus, cele mai multe plăți efective pentru lucrările de investiții se vor realiza în trimestrul 3 și 4 ale fiecărui an bugetar.

În ceea ce privește lucrările de reparații curente la străzi – pentru neavizați – precizăm faptul că aceste reparații curente nu sunt cuprinse în secțiunea de dezvoltare, nefiind încadrate în domeniul investițiilor (întreținere, plombări, împietruiri). Acestea se fac în ritm susținut.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 este dimensionat în conformitate cu cerințele comunității și cu strategia de dezvoltare a municipiului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Acest buget va asigura până la finalul anului funcționarea integrală a serviciilor și instituțiilor publice, precum și dezvoltarea adecvată a municipiului. “

Biroul de presă.

Nu exista comentarii

Incepe conversatia

Nu exista comentarii!

Fii primul care incepe conversatia.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.