“Misterele Turzii”: Cât e de legal e CA-ul Salinei Turda Č™i cum respectÄ� companiile publice OrdonanČ›a 109

“Misterele Turzii”: Cât e de legal e CA-ul  Salinei Turda Č™i cum respectÄ� companiile publice OrdonanČ›a 109

“Misterele Turzii”: Cât e de legal e CA-ul Salinei Turda Č™i cum respectÄ� companiile publice OrdonanČ›a 109

by aprilie 1, 2015 0 comments

Actul normativ ce reglementeaz� funcționarea societ�ților cu capital public, în acest caz al societ�ților din Turda aflate în subordinea Consiliului Local pare s� dea de furc� celor implicați în administrarea societ�ților cu capital public din oraș.
În timp ce la Domeniul Public SA se duce o lupt� de culise cu privire la care e Consiliul de Administrație legal, Salina se confrunt� cu o serie de procese intentate de  persoane din fostele conduceri.

Cât de legal e Consiliul de Administrație al Salinei Turda, e o întrebare la care ar trebui s� r�spund� Consiliul Local al Municipiului Turda, care ipotetic are controlul administrativ asupra acestei societ�ți
ĂŽn OrdonanČ›a 109, la art 28 din capitolul Conducerea societÄ�Č›ilor comerciale cu capital public este stipulat cÄ� “nu pot fi selectaČ›i mai mult de doi membri din rândul funcČ›ionarilor publici, sau a altor categorii de personal din cadrul autoritÄ�Č›ii publice tutelare ori din cadrul altor autoritÄ�Č›i sau instituČ›ii publice”. Ideea avutÄ� Ă®n vedere de legiuitor a fost aceea de limita implicarea unor persoane din sfera publicÄ� Ă®n actul de administrare al unei firme cu capital public. Se dorea profesionalizarea managementului firmelor cu capital public.

ĂŽn CA-ul Salinei Turda, potrivit listei de pe site-ul oficial al companiei publice sunt nominalizaČ›i Ă®n Consiliul de AdministraČ›ie Radu CriČ™an (manager public, PrimÄ�ria Turda), Virginia Rus (angajatÄ� a Spitalului Municipal), CÄ�lin Felezeu (decan al FacultÄ�Č›ii de Psihologie Cluj), Axente Husar, consiliere judeČ›ean, retribuit de Consiliul JudeČ›ean Cluj. Chiar dacÄ� Axente Husar poate fi exceptat datoritÄ� statutului de ales local, asimilat demnitarului public, tot rÄ�mân trei memebri Ă®n Consiliul de AdministraČ›ie ce intrÄ� Ă®n categoria “alte categorii de personal….din cadrul altor autoritÄ�Č›i sau instituČ›ii publice”.

Legislația în domeniul s�n�t�ții spune c� spitalele sunt instituții publice iar facult�țile și universit�țile sunt definite tot ca instituții publice.
InfoArieș a solicitat ast�zi, președintelui Consiliului de Administrație al Salinei Turda, Corina F�g�dar, s� precizeze un punct de vedere cu privire la legalitatea funcțion�rii Consiliului de Administrație al Salinei Turda

“Secretele companiilor publice”: RemuneraČ›iile directorilor Č™i rapoartele financiare nu apar pe site-urile oficiale

Cazul fostului director Vasile Nemeș ce a cerut desp�gubiri pentru concedierea nejustificat� dar și faptul c� i-a fost aprobat de c�tre Consiliul de Administrație un contract ce includea cot� parte din profitul societ�ții i-a luat prin surprindere atât pe jurnaliști cât și pe consilierii locali.
Capitolul privind transparența, al Ordonanței 109, prevede la articolul 51 faptul c� întreprinderea public� trebuie s� publice pe site-ul propriu atât situațiile financiare cât și rapoartele anuale de audit, situațiile contabile semestriale ori rapoartele Consiliului de Administrație.

Ordonanța 109 mai prevede faptul c� în cadrul Consiliului de Administrație funcționeaz� un comitet de remunerare care trebuie s� prezinte un raport anual care s� includ� cel puțin remunarația fix� și cea variabil�, indicatorii de performanț� și raportul dintre aceștia și bonusuri, schemele de stimulare financiar� inclusiv pensiile private, considerentele ce justific� orice sum� de bani suplimentari sau avantaje neb�nești acordate directorilor. Raportul comitetului de remunerare este un raport al Consiliului de Administrație și ar trebui cel puțin teoretic s� fie publicat pe site-urile companiilor publice.

Administratorii companiilor publice din oraș spun c� au în lucru site-urile, sublinieaz� faptul c� informeaz� direct Consiliul Local cu privire la situațiile financiare sau precizeaz� c� vor da un r�spuns.
“Noi informÄ�m direct acČ›ionarii, respectiv Consiliul Local. De când sunt eu Ă®n mandatul de director am depus toate actele necesare la sediul PrimÄ�riei Turda”, spune Simona Baciu, directorul Salinei Turda. Simona Baciu a precizat cÄ� va transmite intrebÄ�rile formulate de cÄ�tre infoaries.ro cÄ�tre Corina FÄ�gÄ�dar, preČ™edinta CA-ului de la SalinÄ�.
Directorul Companiei de ApÄ� Arie, Cristian Matei spune cÄ� site-ul societÄ�Č›ii este Ă®n lucru Č™i va fi upgradat. “Nu Č™tiu dacÄ� aČ›i observat, nu erau nici membrii Consiliului de AdministraČ›ie puČ™i ca lumea pe site, acum lucrÄ�m la upgradarea site-ului”, spune Cristian Matei.
Sorin SÄ�veanu, preČ™edintele Consiliului de AdministraČ›ie de la Domeniul Public promite un rÄ�spuns pentru sÄ�ptÄ�mâna care urmeazÄ�. “Voi prezenta Ă®ntrebÄ�rile dvs Consiliului de AdministraČ›ie, e firesc sÄ� fac aČ™a deoarece Ă®ntrebaČ›i despre funcČ›ionarea CA-ului”, spune Sorin SÄ�veanu.  “Deoarece societatea este cu actionar unic CL Turda, nu am avut ca si prima preocupare publicitatea activitatii deoarece absolut toate rapoartele, deciziile, bugetele, bilanturile, etc au facut sau fac obiectul aprobarii prin HCL, deci publicitatea aferenta este realizata sine die de catre CL, prin publicarea acestora ca si anexe parte componenta a fiecarui HCL…sper sa fie asa”, a mai arÄ�tat Sorin SÄ�veanu.
În timp ce administratorii companiilor publice din oraș susțin la unison c� acționarii (Consiliul Local) sunt informați cu privire la societ�ție pentru care voteaz� din când în când, aleșii locali par cu totul și cu totul în afara fenomenului. Pentru a face proba întrebați-v� consilierul pe care l-ați votat dac� a v�zut în ultimii 3 ani raportul comitetului de remunerare ale Consiliilor de Administrație ale societ�ților publice din Turda. Dac� v� r�spund cumva afirmativ, întrebați-i și ce conțineau aceste rapoarte.

Nu exista comentarii

Incepe conversatia

Nu exista comentarii!

Fii primul care incepe conversatia.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.