Managerii copy-paste: Salina Turda propune un Plan de administrare asem�n�tor cu documente publicate pe internet

Managerii copy-paste: Salina Turda propune  un Plan de administrare asem�n�tor cu documente  publicate  pe internet

Managerii copy-paste: Salina Turda propune un Plan de administrare asem�n�tor cu documente publicate pe internet

by februarie 25, 2015 0 comments

Consiliul de Administrație al Salinei Turda va prezenta în ședința de joi a Consiliului local, Planul de Administrare al Salinei Turda. Documentul propus Consiliului Local este îns� un amestec de fraze identice din alte planuri de administrare ori management, ale unor societ�ți cu capital public. Bucatilor de text identice li s-au ad�ugat elemente specifice Salinei Turda, la un nivel general.
Dac� plagiatul se poart� îm medii universitare, acesta e folosit f�r� probleme și în mediul economic, al afacerilor, acolo unde lucrurile ar trebui s� fie mult mai serioase deoarece vorbim despre bani, despre resurse și capital public.
Pentru a demonstra nonșalanța cu care administratorii companiilor publice se copiaz� între ei nu îți trebuie vaste cunoștințe de afaceri, ci doar s� faci o cercetare pe internet folosind cuvinte cheie. Adica cam tot atât cât fac și profesorii universitari când îşi prind studenţii c� plagiaz�.

ĂŽn subcapitolul DeclaraČ›ia de misiune al Planului pentru Salina Turda, citim, la capitolul EficienČ›a economicÄ�: “Optimizarea permanentÄ� a costurilor de producČ›ie Č™i de logisticÄ� astfel Ă®ncât atingerea performanČ›elor dorite Č™i a nivelului serviciilor furnizate sÄ� se realizeze cu costuri minime pentru aceČ™tia”. ĂŽn planul de management al Apa Prod SA, ce poate fi consultat pe aparod.ro, gÄ�sim cuvânt cu cuvânt aceeaČ™i frazÄ�. de altfel nu e singura frazÄ� din documentul Consiliului de AdministraČ›ie de la Salina Turda, ce reproduce exact formularea celor de la Apa Prod. Putem citi astfel cÄ� atât compania de apÄ� Apa Prod cât Č™i administratorii Salinei construiesc, la unison, “viitorul companiei noastre având drept scop prosperitatea, continuitatea Č™i dezvoltarea durabilÄ� a acesteia, printr-un management competitiv”. Capitolul II Viziunea. DeclaraČ›ia de misiune este, Ă®n proporĹŁie semnificativÄ� identic, Ă®n cele douÄ� documente.

Cine a copiat de la pe cine?
Documentul Apa Prod este înregistrat în aprilie 2014, cel al Salinei va fi prezentat mâine în şedinţa  extraordinar� a Consiliului Local.
Directorul Salinei Turda, Simona Baciu recunoaĹźte cÄ� situaĹŁia este una neplÄ�cutÄ� dar explicÄ� frazele similare din cele douÄ� documente prin faptul cÄ� e posibil ca acestea sÄ� fi fost preluate dintr-un al treilea document, pe care ea l-a conceput. “Eu am lucrat la Planul de Management al Companiei de ApÄ�, Ă®n anul 2009. Este posibil ca anumite fragmente de acolo sÄ� se regÄ�seascÄ� Ă®n Planul de Management al Salinei deoarece reflectÄ� ideile mele cu privire la strategiile unei organizaĹŁii”, spune Simona Baciu, directorul general al Salinei Turda. Aceasta a mai subliniat Ĺźi faptul cÄ� va verfica cele dooÄ� documente Ĺźi cÄ� preciza dacÄ� este o greĹźealÄ� Ă®n redactarea documentului fÄ�cutÄ� de vreun angajat.
Victor Arion, director general Apa Prod Deva spune c� nu-şi aminteşte dac� documentul ap�rut sub semn�tura lui are fragmente copy-paste din Planul de Management al Companiei de Ap� Arieş din anul 2009.
“Atunci când s-a lucrat la acel document a fost o echipÄ�, vÄ� daĹŁi seama cÄ� acum nu Ĺźtiu acum dacÄ� cineva o fi plagiat atunci fragmente din alte documente similare”, spune directorul general Victor Arion.

Chiar dac� nimeni nu poate afirma cu certitudine cine pe cine a copiat, un lucru este cert: managerii firmelor cu capital public se prezint� în faţa acţionarilor, în acest caz Consiliile Locale, cu documente pe care şi le-au copiat unul de la cel�lalt. Cei care îşi pun semn�tura pe astfel de documente sunt directori cu salarii de dep�şesc 6000 de lei lunar.

Specialiştii în bussiness strategic şi strategii organizaţioanle spun c� documentele strategice ale unei organizaţii trebuie s� fie unice, pentru fiecare tip de organizaţie în parte
Ana Moldovan, specialist Ă®n strategii organizaČ›ionale Č™i management strategic, Ă®n cadrul firmei de consultanČ›Ä� Agora Consulting spune cÄ� atât planurile de administrare cât Č™i planurile de management sunt esenČ›iale pentru o organizaČ›ie Č™i cÄ�, Ă®n funcČ›ie de cum sunt acestea concepute, depinde succesul ori eČ™ecul unei companii. “Nu existÄ� vreo diferenČ›Ä� Ă®ntre un bussiness privat Č™i unul public. Planul de managemen e coloana vertebralÄ� a companiei, paČ™ii incluČ™i duc la eČ™ecul sau succesul afacerii. Planul de administrare este un document mai general, planul de management include atât aspecte strategice cât Č™i de micromanagement. Niciu unul dintre aceste documente nu pot fi Ă®nsÄ� identice, pentru douÄ� companii diferite. Aceste documente de strategie organizaČ›ionalÄ� trebuie construite precum o hainÄ�, la croitor, pentru fiecare caz Ă®n parte“, explicÄ� Ana Moldovan.

Câteva citate identice în cele dou� documente:

“Tintim un nivel ridicat de profesionalism prin continua instruire a angajatilor nostri pe care ii tratam cu respect si fara discriminare.”
“Construim viitorul companiei avand drept scop prosperitatea, continuitatea, stabilitatea si dezvoltarea durabila a acesteia printr-un management competitiv.”
“Vom promova responsabilitatea institutionala, protectia si conservarea mediului inconjurator.”
“Asigurarea dezvoltarii durabile si cresterea flexibilitatii organizatiei;”
“Imbunatatirea serviciului din punct de vedere al calitatii prin dezvoltarea si introducerea de
tehnologii noi.”
“Optimizarea permanenta a costurilor de productie si de logistica astfel incat atingerea performantelor dorite si a nivelului serviciilor cerute de consumatori sa se realizeze cu costuri minime pentru acestia;”

Nu exista comentarii

Incepe conversatia

Nu exista comentarii!

Fii primul care incepe conversatia.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.