INFORMARE FINALĂ privind implementarea proiectului „Investiţii şi dotări pentru îmbunătăţirea capacităţii de operare a Companiei de Apă Arieş Turda”

INFORMARE FINALĂ privind implementarea proiectului „Investiţii şi dotări pentru îmbunătăţirea capacităţii de operare a Companiei de Apă Arieş Turda” iunie 28, 2016 0 comments

Compania de Apă Arieş S.A. Turda anunţă finalizarea proiectului Investiţii şi dotări pentru îmbunătăţirea capacităţii de operare a Companiei de Apă Arieş Turda” – cod SMIS 56438 – Contract de finanţare nr. 9217/16.06.2015 încheiat în baza notei de aprobare nr. 8210/27.05.2015 – demarat de către C.A.A. din economiile realizate în cadrul proiectului „Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în regiunea Turda–Câmpia Turzii” aferent perioadei 2007-2013.

Valoarea totală a proiectului este de 22.171.838,30 lei.

Durata de implementare: Proiectul cofinanţat din Fondul de Coeziune, în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Mediu” a fost implementat în perioada iunie 2015 – iunie 2016.

Obiectivul principal: Modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi apă uzată din arealul de deservire al Companiei de Apă Arieş S.A.

Contractele derulate sunt următoarele:

Dotări suplimentare vehicule operaţionalecontract de furnizare;

Dotări cu echipament de laboratorcontract de furnizare;

Sistem de monitorizare şi control staţii de pompare apă potabilă şi debitmetre apă uzatăcontract de furnizare;

Echipamente operaţionale – Lot 1contract de furnizare;

Echipamente operaţionale – Lot 2contract de furnizare;

Reabilitarea liniilor electrice existente la Uzina de Apă Corneşticontract de lucrări;

Achiziţie produse de papetărie, birotică, tonere şi echipamente de biroucontract de furnizare.

Achiziţie şi montare contoare cu citire la distanţăcontract de furnizare;

Reabilitarea şi modernizarea Staţiei de Epurare Turda-Câmpia Turziicontract de lucrări;

Servicii de consultanţă informare si publicitate în cadrul proiectuluicontract de prestări servicii;

Asistenţă tehnică de supervizare pentru acordarea de sprijin în gestionarea şi implementarea proiectuluicontract de servicii.

În esenţă, rezultatele obtinute în urma implementării acestui proiect sunt următoarele:

Prin intermediul echipamentelor achiziţionate este posibilă optimizarea procesului de reducere a pierderilor de apă din conducte precum şi intervenția rapidă în zonele de apariție a defectelor fără a fi necesară oprirea apei din amonte;

Montarea a unui număr de 16 667 contoare cu citire la distanţă. Printre avantajele montării contoarelor cu citire la distanţă se numără creșterea capacității de întreținere a infrastructurii de apă aflată în gestiunea companiei dar şi faptul că utilizatorii nu vor mai fi deranjați pentru “citirea contoarelor de apă” și vor avea acces în timp real la informații legate de consumul de apă;

Achiziția de echipamente operaționale. Prin intermediul echipamentelor achiziţionate s-a urmărit eficientizarea capacităţii operatorului regional (OR) privind timpii necesari interventiilor asupra reţelelor din arealul Turda-Câmpia Turzii;

Achiziția de echipamente specifice analizelor biologice și microbiologice pentru laboratorul de apă. Prin intermediul echipamentelor achiziţionate s-a îmbunătăţit capacitatea operatorului regional (OR) de a efectua analize de calitate pentru probele de apă;

– Implementarea unui sistem de monitorizare și control a stațiilor de pompare apă potabilă și debitmetre pentru apa uzată. Prin implementarea acestui sistem şi achiziţionarea unor echipamente specifice au fost realizate o serie de lucrări care nu au fost cuprinse în cadrul contractului „Achiziţionare Sistem SCADA”;

– A fost reabilitată și modernizată Stația de Epurare Turda-Câmpia Turzii;

– Reabilitarea liniilor electrice existente la Uzina de Apă Cornești prin înlocuirea instalaţiei de energie electrică de alimentare a pompelor puţurilor de apă Corneşti care era foarte veche, având o stare tehnică precară. Lungimea totală a liniilor electrice înlocuite prin intermediul investiţiei este de cca. 4 200 m. Totodată, au fost înlocuiţi stâlpi de susţinere montându-se un număr de 97 stâlpi noi.

Pe tot parcursul proiectului clienţii au fost anunţaţi, din timp, despre întreruperile de furnizare a apei potabile cauzată de lucrările de montare a contoarelor cu citire la distanță, în mass media, reţele de socializare dar şi prin distribuirea de flyere.

De asemenea, prin intermediul măsurilor de informare şi publicitate promovate de către C.A.A. (respectiv amplasarea de panouri temporare/permanente pentru asigurarea vizibilităţii proiectului şi aducerea la cunoştinţa populaţiei co-participarea Uniunii Europene la finanţarea proiectului, emiterea de comunicate de presă conţinând informaţii relevante despre proiect în general cât şi despre fiecare contract în parte şi prin care s-a urmărit informarea populaţiei în ceea ce priveşte derularea proiectului şi conştientizarea importanţei acestei investiţii, realizarea şi distribuirea de materiale publicitare precum pix, breloc, pliant, mapă, etc., afişarea în cadrul seminariilor/întâlnirilor, etc. a materialelor publicitare roll-up şi pop-up în vederea întăririi, în cadrul grupurilor ţintă, a imaginii proiectului, etc.) a fost asigurată transparenţa în implementarea proiectului şi conştientizarea populaţiei despre importanţa proiectului.

Nu exista comentarii

Incepe conversatia

Nu exista comentarii!

Fii primul care incepe conversatia.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.