InfoAries.ro a cerut înscrierea statutului de arie protejată pentru terenurile din Băile Sărate

InfoAries.ro a cerut înscrierea statutului de arie protejată pentru terenurile din Băile Sărate

InfoAries.ro a cerut înscrierea statutului de arie protejată pentru terenurile din Băile Sărate

by martie 23, 2018 0 comments

InfoAries.ro a adresat în această dimineață Oficiului Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară o solicitare oficială de înscriere în documentațiile cadastrale și cărțile funciare a sarcinilor speciale de zonă protejată pentru terenurile din Băile Sărate, după ce Primăria Turda și AMD Consult,  firma de cadastru care a întocmit documentațiile, au refuzat să facă acest lucru.

De la începtul anului, administrația locală de la Turda a efectuat mai multe operațiuni cadastrale de divizare și alipire de terenuri în Băile Sărate. Deși autoritățile locale au adoptat patru hotărâri de Consiliu Local, în nici una din acestea nu a prevăzut în mod clar statutul de arie protejată a terenului din Băi.

Mențiunea de teren amplasat într-o arie protejată nu blochează investițiile dar impun norme speciale de protecție și limitează activitățile economice la tipuri de activități care protejează natura.

Agenția pentru Protecția Mediului Cluj a precizat că terenurile sunt în aria protejată iar autoritățile de cadastru trebuie să evidențieze în mod obligatoriu în cărțile fuciare,  statutul special al zonei.

În 25 ianuarie Consiliul Local Turda a aprobat prin HCL 8/25.01.2018 dezmembrarea imobilului inscris în CF 63320 Turda, nr cadastral 63320 în două alte imobile cadastrale 63323 și 63324. Cele două imobile cu suprafață de circa 15.000 mp sunt pădure, în domeniul public al Municipiului Turda. Deși terenul este în perimentrul ariei protejate Natura 2000, sarcinile speciale nu au fost menționate în documentația cadastrală.

În data de 12.03.2018, Consiliul Local Turda a aprobat dezmbembrarea imobilului înscris în CF 62890 nr cadastral 62890 în suprafață de 88.263 în alte două imobile.

În data de 12.03.2018, Consiliul Local Turda a aprobat alipirea cf 61100 Turda- 3678 mp, 61136 Turda-2998 mp, cf 61138 – 5358 mp. Din alipire a rezultat lotul 63406 în suprafață de 12034, proprietar municipiul Turda, cu titlu de drept lege.

În data de 28.02.2018, Consiliul Local Turda a acordat SC Green Viro, curator al Rezervației Naturale Natura 2000 Sărăturile Ocna Veche dreptul de administrare asupra terenului cu suprafaţa de 76.035 mp, paparţinând domeniului public al Municipiului Turda, situat în zona Valea Sărată și cartier Băile Sărate, identificat prin nr.cad.el. 55443, nr.top. 3995/4; nr.top.3995/11/15; nr.top.3995/3/1 pentru implementarea unor activități aferente proiectului de protejare a zonei.

În nici unul din aceste cazuri, administrația locală nu a inclus mențiunea de arie protejată a terenurilor.

Din ianuarie 2018, InfoAries.ro a purtat o corespondență pe tema terenurilor din Băile Sărate cu Agenția pentru Arii Protejate, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Prefectura Cluj și Agenția pentru Protecția Mediului Cluj.

Printr-o adresă în care a răspuns Prefecturii, APM Cluj a confirmat că potrivit inventarului de coordonate în proiecție stero 70, terenurile se află  în Rezervația Naturală 2343 Sărăturile Ocna Veche, declarat prin Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național, secțiunea III- zone protejate și în Situl Natura 2000 ROSCI0223 Sărăturile Ocna Veche (declarat prin Ordinul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată de importanță comunitară ca parte integrantă a rețelei ecologice eurpene Natura 2000. Agenția pentru Protecția Mediului a precizat că în acest caz se aplică prevederile art. 15 din OUG 57/2007 privind ariile protejate. Potrivit acestui act normativ, ariile naturale protejate și coridoarele ecologice vor fi evidențiate în mod obligatoriu de către Agenția Națională de Cadastru și Publiciate Imobiliară în planurile naționale, zonale și locale de amenajarea a teritoriului și de urbanism, în planurile cadastrale și în cărțile funciare.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/infoaries/public_html/wp-content/themes/fraction-theme/includes/single/post-tags.php on line 4

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/infoaries/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Nu exista comentarii

Incepe conversatia

Nu exista comentarii!

Fii primul care incepe conversatia.


Warning: Illegal string offset 'rules' in /home/infoaries/public_html/wp-content/themes/fraction-theme/functions/filters.php on line 196

Warning: Illegal string offset 'rules' in /home/infoaries/public_html/wp-content/themes/fraction-theme/functions/filters.php on line 197
<