Dou� ong-uri cu persone implicate politic cer cele mai mari sume la Legea 350. Bisericile vor 1,2 milioane de lei

Dou� ong-uri  cu persone implicate politic cer cele mai mari sume la Legea 350. Bisericile vor 1,2 milioane de lei

Dou� ong-uri cu persone implicate politic cer cele mai mari sume la Legea 350. Bisericile vor 1,2 milioane de lei

by aprilie 6, 2015 0 comments

Marţi, 6 aprilie a fost convocat� la Prim�ria Turda, Comisia de aplicare a Legii 350. Aleşii locali vor avea o sarcin� complicat�, aceea de a aloca banii pentru capitolul cultur�-tineret. Evaluarea proiectelor se va face pe un fond de tensiune, dup� ce presa local� a relatat despre alocarea defectuoas� a banilor pentru sport.

În absenţa unor criterii de evaluare clare şi precise, alocarea banilor poate fi pus� sub semnul întreb�rii în condiţiile în care  se afl� pe list� ong-uri ce au în conducere persoane implicate politic. Un semn de întrebare îl reprezint� alocarea banilor pentru Biserici.

  Fundaţia Maecenas şi Asociaţia Tour D`Art sunt ong-urile locale care solicit� cei mai mulţi bani din finanţ�rile nerambursabile la capitolul cultur tieret, fonduri  acordate în baza Legii 350.

Maecenas a beneficiant  şi în anul trecut de finanţ�ri nerambursabile  de circa 50.000 de lei pentru proiectul intitulat  „Tân�r în devenire”. În acest an, pentru un proiect cu acelaşi titlu, continuare a celui din 2014, Maecenas cere 63.780 lei. Fundaţia este condus� de c�tre Ciprian Rigman, membru PNL care în anul trecut a fost şi purt�torul de cuvânt al PNL Turda.

Deşi a fost susţinut  intens în 2014 de c�tre  colegul s�u de partid Cristian Felezeu, membru al comisiei pentru legea 350, Ciprian Rigman spune c� nu e vorba de obţinerea unor bani prin intermediul politicului. „ A fost un proiect reuşit în care am implicat 50 de tineri în constituirea unei reţele de voluntariat. Am f�cut la finalul proiectului o gal� în care am prezentat public inclusiv bugetul şi pe ce s-au cheltuit banii”, spune Ciprian Rigman. Acesta şi-a manifestat scepticismul cu privire la posibilitatea de a obţine cei 63.000 de lei din bugetul local. Proiectul de anul trecut a mai fost co-finanţat cu bani din partea Consiliului Judeţean şi cu alţi 7000 de lei, contribuţie a  Fundaţiei.

Fundaţia Tour D`Art a cerut la rândul ei  60.000 de lei. Fundaţia în care avocatul Robert Cojan, vicepreşedinte al PSD Turda este secretar  cere pentru prima dat� fonduri nerambursabile din bugetul local. Tour D`Art  desf�şoar� de circa 4 ani cursuri şi activit�ţi pentru copii din sfera cultural� dar nu a mai cerut pân� acum bani publici ci s-a auto-finanţat.

Avocatul Robert Cojan crede c� asocierea dintre Tour D`Art şi politica local�  este una cel puţin nepotrivit�. „ Activitatea asociaţiei nu are nimic de-a face cu politicul. Sunt nu doar activit�ţi pentru copii ci activit�ţi culturale pentru tot oraşul. Am depus proiectul pe c�i normale şi nu am f�cut niciun fel de intervenţii cu caracter politic”, spune Robert Cojan. Acesta a precizat c� va face public proiectul de finanţare. „Este vorba de un proiect ce chiar merit� finanţat, o s� vi-l pun la dispoziţie, a mai ad�ugat Cojan.

 Implicarea politic� a unor persoane din conducerea unor ong-uri nu ar trebui în mod normal s� fie o problem�, dac� administraţia local� ar avea criterii clar cuantificabile de evaluare şi selecţie a ofertelor.

Regulamentul pentru legea 350 votat de Consiliul Local d� numai  nişte criterii generale cu poderea lor procentual� dar nu explic� şi cum se evalueaz� efectiv proiectele depuse.

 Bisericile se modernizeaz� cu banii din  cultur�

 Principala anomalie privind alocarea banilor nerambursabili în baza Legii 350 o reprezint�  modul de alocare a banilor pentru biserici care primesc pentru reabilit�ri şi reparaţii bani din aceeaşi secţiune cultur�.

 Pe list� se afl� biserici de patrimoniu ce necesit� reabilitare, e vorba de Biserica Franciscan� şi Biserica Romano Catolic�, care solicit�  în total 914.000 lei. Mai modesti, unitarienii cer cea mai mic� sum� dintre toate cultele:  11.400 de lei.

Bisericile Ortodoxe au devenit mai modeste în acest an. Cer de la buget circa  329.000 de lei pentru proiecte  ce pleac� de la îngr�direa de cimitir, la reparaţii exterioare şi interioare.

În anul 2014 alocare banilor  pentru culte u a fost lipsit� de critici: parohiile ortodoxe au fost acuzate c� şi-au redactat proiectele prin copy-paste, în timp ce maghiarii le-au redactat complet, în mod individual.

Nu exista comentarii

Incepe conversatia

Nu exista comentarii!

Fii primul care incepe conversatia.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.