Consilierii locali au alocat bani f�r� a respecta Legea 350

Consilierii locali au alocat bani f�r� a respecta Legea 350

by martie 26, 2015 0 comments

Consilierii locali turdeni au aprobat joi, 24 martie alocarea sumelor nerambursabile potrivit Legii 350 înc�lcând cel puțin o prevedere a legii. Asociațiile sportive din Turda au cerut circa 2 milioane de lei (20 de miliarde de lei vechi) dau au primit doar 700.000 de lei (7 miliarde lei vechi). În total au fost depuse 14 proiecte, din care au fost selectate doar nou� iar cinci au fost respinse deoarece nu aveau documente complete ori nu aveau sediul în Turda.
Atât Legea 350 cât Č™i Regulamentul de acordare a finanČ›Ä�rilor nerambursabile conČ›in niČ™te prevederi exprese, potrivit cÄ�rora finanČ›area trebuie sÄ� respecte principiul nediscriminÄ�rii, nu se poate acorda retroactiv pentru proiecte Ă®n derulare la momentul semnÄ�rii contractului de finanČ›are. Articolul 8 al Legii 350 precizeazÄ� cÄ� evaluarea proiectelor trebuie sÄ� se facÄ� Ă®n sistem competitiv, potrivit unor criterii generale, stabilite prin lege Č™i a unor criterii specifice, stabilite de atuoritÄ�Č›ile locale. Regulamentul de acordare a finanČ›Ä�rilor aprobat de Consiliul Local Turda precizeazÄ� cÄ� aceste criterii Č™i ponderea la punctaj sunt capacitatea de realizare a proiectului (20%), consistenČ›a tehnicÄ� (15%), cofinanČ›area (25%), soliditatea financiarÄ� (15%), rezultatele aČ™teptate (15%), durabilitatea (10%). Proiectele de hotÄ�râre prezentate astÄ�zi nu precizau niciun punctaj care sÄ� facÄ� diferenČ›ierea Ă®ntre solicitanČ›ii de fonduri, pentru acelaČ™i domeniu, sportul. Modul Ă®n care comisa a alocat bani a fost unul discriminatoriu, Ă®n condiČ›iile Ă®n care nu a existat niciun punctaj fÄ�cut public. “Comisia nu a fÄ�cut niciun punctaj”, spune consilierul independent Sorin BichiČ™. Alesul local mai adugÄ� cÄ� membrii comisiei nu au vÄ�zut nici mÄ�car documentele prin care solicitaČ›ii fac dovada cÄ� au plÄ�tite la zi datoriile cÄ�tre bugetel locale Č™i de stat. ” A zis dl Petridean cÄ� dosarele sunt Ă®n regulÄ�, dar nu am vÄ�zut documente”, spune Sorin BichiČ™.
Legea mai prevede cÄ� dupÄ� evaluarea proiectelor, rezultatul evaluÄ�rii trebuie comunicat public, dar acest lucru nu s-a mai Ă®ntâmplat. Consilierul local Csep Leyla a precizat cÄ� modul de acordare al banilor a fost unul care sÄ� Č›inÄ� cont de specificul fiecÄ�rei ramuri sportive. “Pentru baschet, spre exemplu, am finanČ›at 100% activitatea, deoarece a fost mai micÄ� Č™i e doar o singurÄ� asociaČ›ie de baschet Ă®n oraČ™. La fotbal am alocat sume de circa 30% din cât au cerut”, explicÄ� alesul local fÄ�rÄ� a face nicio menČ›iune la vreun punctaj de naturÄ� tehnicÄ�.

Corpodean, habar nu are de regulamenul dup� care a votat

Dorel Corpodean, proaspÄ�t membru al Comisiei de alocare a banilor pe legea 350 a dat dovadÄ� cÄ� habar nu are de regulamentul dupÄ� care funcČ›ioneazÄ� comisia din care face parte. Dorel Corpodean a criticat procedura de platÄ� a banilor, care prevede faptul cÄ� banii sunt decontaČ›i doar dupÄ� ce sunt cheltuiČ›i Č™i doar cu documente justificative. Corpodean a cerut sÄ� se aloce un avans din sumele alocate Č™i restul banilor pe parcurs pe motiv cÄ� asociaČ›iile sportive “au cheltuieli”. Alesul local a trecut cu vederea prevederea din Regulament care spune cÄ� procedurile de achiziČ›ie din fonduri nerambursabile se supun prevederilor OrdonanČ›ei 34 din 2006 ce se referÄ� la contractele de achiziČ›ie publicÄ�.
Ca s� o fac� și mai lat�, Corpodean aproape c� a recunoscut c� asociațiile de fotbal cer bani pentru o activitate deja aflat� în derulare, activitate ce nu poate fi finanțat� potrivit Legii 350.
Deoarece proiectele de hot�râre au fost introduse pe ordinea de zi în fug�, ele fiind finalizate doar ast�zi la amiaz�, dar și datorit� faptului c� nu existau criteriile de selecție, cinci consilieri locali, Sorin Bichiș, Dorina Arion, Nicolae Roș jr, Ovidiu Micu și Lucian Varo s-au abținut de la vot.

Nu exista comentarii

Incepe conversatia

Nu exista comentarii!

Fii primul care incepe conversatia.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.