Cine va pl�ti pentru miliardele lui Vasile Nemeş ?

Cine va pl�ti pentru miliardele lui Vasile Nemeş ?

Cine va pl�ti pentru miliardele lui Vasile Nemeş ?

by martie 10, 2015 0 comments

Fostul director al Salinei Turda, Vasile Nemeş a câştigat în instanţa de fond aproape 2 miliarde de lei vechi, desp�gubire în urma  revoc�rii sale din funcţie. Termenul de apel va expira joi, 12 martie, dar Salina Turda a anunţat deja c� va recurge la toate c�ile de atac. „Deoarece sunt directorul general al unei societ�ţi cu capital public, voi uza de toate c�ile de atac”, a declarat pentru infoaries.ro, Simona Baciu, directorul general al Salinei Turda.

Prin Hot�rârea 3136 din noiembrie 2014, Vasile Nemeş a obţinut de la prima instanţ� de judecat�, 139.500 de lei, reprezentând 18 indemnizaţii lunare, alţi 23.250, reprezentând contravaloarea indemnizaţiilor lunare pentru preavizul de 90 de zile precum şi 23.685 de lei reprezentând cota de 5% din profitul net al Salinei Turda, pân� la data de 31 decembrie 2013.La acestea se adaug� cheltuieli de judecat� de 3602,97 de lei.

Deşi nu vorbim de o sentinţ� definitiv� şi mai sunt dou� c�i de atac, apelul şi recursul, se naşte totuşi o întrebare:

Cine va pl�ti pentru gaura de 186.000 de lei, dat� în bugetul Salinei Turda, dac� pretenţiile lui Vasile Nemeş vor fi acceptate de judec�tori?

Trocurile politice de la Turda, ĹŁepe pentru bugetele publice

 Ascensiunea lui Vasile Nemeş ca dealtfel şi eliminarea sa a fost  rezultatul unor trocuri politice.

În martie 2013, acesta a fost numit director general al Salinei Turda dup� o lupt� de mai bine de şase luni în care USL şi mai ales PSD încerca s�-i scoat� „de la guvernare” pe cei din PDL.

Treptat, oamenii PDL-ului au f�cut pasul în spate iar  numirea lui Nemeş a fost posibil� datorit� conlucr�rii dintre USL şi PPDD în Consiliul local.

Cu un Consiliu de Administraţie la Salin�,  prietenos, Vasile Nemeş a semnat un contract de mandat extrem de favorabil. Potrivit articolului 8.5 din contractul de mandate acesta beneficia de 18 indemnizaţii lunare dac� ar fi fost revocat f�r� motiv  O alt� prevedere contractual� extreme de generoas� a fost aceea c� va încasa, pe lâng� salariu  şi o cot� de participare la profitul net al societ�ţii, cuprins� între 5 şi 6 procente, în funcţie de profitul brut al acesteia.

Prevederile contractuale au fost decise de membrii Consiliului de Administraţie şi nu au fost prezentate consilierilor locali din Turda în vreo şedinţ� public�. Salina Turda avea s� fie transformat� într-o feud� în care câţiva oameni s-au trezit împuterniciţi s� împart� bani.

Partea a doua a poveştii de la Salin� avea s� se consume în decembrie 2013, când  Vasile Nemeş a fost revocat din funcţie, tot în urma unui troc politic.  În consiliul local Turda s-a f�cut o alianţ� conjunctural� între PDL şi USL şi o parte a consilierilor PPDD. De aceast� dat�, actorii principali aveau s� fie Puiu Toth, Cristian Matei şi Sorin Sab�u, numiţi membri ai Consiliului de Administraţie de la Salin�. Fostul director, Vasile Nemeş  a fost revocat din funcţie. Trebuie precizat faptul c� potrivit datelor financiare, în 2013 Salina Turda înregistra pe primele 10 luni un profit de 1.681.878,73 lei, mai mare decât cel realizat în tot anul 2012, în condiţiile în care la 31.03.2013 societatea a fost preluat� cu un profit negativ de 852.793 lei, iar num�rul de angajaţi în 2013 a fost mai mare decât în 2012.

Cine va pl�ti milardele lui Vasile Nemeş?

Cazul Salinei Turda este unul reprezentativ despre cum o societate cu capital public poate s� scape de sub controlul direct al Consiliului Local.

Vorbim de decizii luate cu uşile închise, lipsite de transparenţ�, rezultat al unor trocuri politice.  Totul sub justificarea c� managerii de top, de performanţ� îşi negociaz� contracte confidenţiale. O fac, de regul� dar la companii private.

În cazul în care fostul director va câştiga procesul cu Salina Turda şi magistraţii vor decide c� a fost revocat f�r� just� cauz�, cine va fi responsabil, fie şi doar politic, de gaura de 186.000 de lei f�cut� în bugetul Salinei?

Consiliul de Administraţie ce a negociat un contract cu clauze extrem de avantajoase pentru fostul director?  Cel de-al doilea Consiliu de Administraţie ce l-a revocat din funcţie? Se va îndrepta Salina Turda spre cei trei membri ai CA-ului (Matei, Toth, Sab�u), ce l-au demis pe Nemeş pentru a recupera de la ei suma ce probabil va fi pl�tit�?

Directorul general al Salinei Turda, Simona Baciu, spune c� un r�spuns la aceast� ultim� întrebare e deocamdat� prematur. “Cred c� trebuie s� aştept�m sentinţa definitiv�.  Dac� dl Nemeş va câştiga procesul, abia atunci poate fi deschis� discuţia despre o eventual� responsabilitate a cuiva.  Conteaz� foarte mult ce anume menţioneaz� judec�torii în sentinţ�”, spune Simona Baciu.

Ca o ironie, procesul dintre fostul director şi Salina Turda, consecinţ� a înţelegerilor politice  s-ar putea finaliza  în 2016, când se poate transforma într-un un fel de bomb� cu efect electoral.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/infoaries/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Nu exista comentarii

Incepe conversatia

Nu exista comentarii!

Fii primul care incepe conversatia.


Warning: Illegal string offset 'rules' in /home/infoaries/public_html/wp-content/themes/fraction-theme/functions/filters.php on line 196

Warning: Illegal string offset 'rules' in /home/infoaries/public_html/wp-content/themes/fraction-theme/functions/filters.php on line 197
<