Zonal

Preţuri duble la biletele de autobuz pân� în 2019

Preţul biletelor la transportul de persoane în judeţ se va dubla pân� în 2019, potrivit unui proiect de hot�râre al Consiliului Judeţean care va fi dezb�tut în şedinţa ordinar� din 30 octombrie. Valoarea maxim� a biletelor ajunge în cazul unor

Read More