Archive

18 femei șomere din Câmpia Turzii pot primi gratuit 797 de lei

Femei cu vârsta între 16 și 25 de ani din Câmpia Turzii care nu au un loc de munc� se pot înscrie la un curs gratuit la care vor primi o subvenție de 797 de lei. Cursul care este organizat

Read More

Lectur� între bunici, p�rinții și copii

Bunici, pÄ�rinČ›i Č™i copii vor participa, la invitaČ›ia Bibliotecii Municipale “Teodor MurÄ�Č™anu” la un proiect de promovare a cÄ�rČ›ii Č™i lecturii. “Vreau sÄ�-mi citeČ™ti”, e un proiect intergeneraČ›ional, Ă®n care membri ai unei familii, din generaČ›ii diferite, descoperÄ� Ă®mpreunÄ� plÄ�cerea

Read More

Tinerii social-democrați organizeaz� o acțiune de cur�țenie a Turzii

Vineri, 24 aprilie 2015, Ă®ncepând cu ora 17.00, echipa Tineretului Social Democrat va da startul unei acČ›iuni de ecologizare Č™i curÄ�Č›enie a deČ™eurilor din Turda. AcČ›iunea se desfÄ�ĹźoarÄ� sub conceptul ,,IubeČ™te-Č›i oraČ™ul – PÄ�streazÄ�-l curat’’ Č™i va reuni toĹŁi voluntarii dornici

Read More

Consiliul Local va revoca vineri hot�rârile privind alocarea banilor nerambursabili pentru sport

Consiliul Local Turda se va întruni vineri, de la ora 10 într-o ședinț� de îndat� pentru a revoca cele 9 hot�râri ale Consiliului local privind alocarea sumelor nerambursabile potrivit legii 350, la capitolul sport. Decizia a fost luat� marți 21

Read More

Unul din patronii ALIS, scandalagiu în Talora

Unul din patronii ALIS Grup. Sorin �ipoș a fost amendat de polițiști dup� ce a provocat un scandal în restaurantul Talora din Turda, scrie ziarulclujean.ro Publicația clujean� spune c� Sorin �ipoș, mort de beat s-a luat la b�taie cu un

Read More

Prefectura verific� legalitatea aloc�rii banilor nerambursabili pentru sport

Instituţia prefectului a demarat procedura exercit�rii controlului de legalitate asupra actelor administrative indicate mai sus, în conformitate cu dispoziţiile art. 19 alin. (1) lit. e din Legea nr.340/2004, coroborat cu prevederile art.6 alin.(1) pct.2 lit. b din H.G. nr.460/2006, solicitând

Read More

Universitatea Tehnic� a câștigat Premiul de Excelenț� al Miniștrilor din Programul CEEPUS

Universitatea TehnicÄ� din Cluj-Napoca a adus pentru prima datÄ� Ă®n România Premiul de ExcelenČ›Ä� al MiniČ™trilor pentru anul 2014 Ă®n cadrul Programului CEEPUS – Program de mobilitÄ�ĹŁi pentru studii universitare din ĹŁÄ�rile Europei Centrale. Ceremonia de decernare a avut loc

Read More

Ziua presei: Mircea Irimie transmite felicit�ri presei locale

Deputatul Mircea Irimie i-a felicitat astÄ�zi pe jurnaliČ™tii locali, printr-un comunicat de presÄ�, cu ocazia Zilei InternaČ›ionale a Presei Libere. ” ĂŽncepând cu anul 1991, jurnaliĹźtii din Ă®ntreaga lume, marcheazÄ� Ă®n data de 20 aprilie, Ziua InternaĹŁionalÄ� a Presei Libere.

Read More

Ziua Romilor:Discursuri și gulaș pentru oficialit�ți și invitați, l�utari și muzic� pentru restul

Romii din Câmpia Turzii, afiliați Alianței Creștin Democrate a Romilor a organizat vineri dup� amiaz� s�rb�torirea Zilei Naționale a Romilor. În urm� cu circa o s�pt�mân�, pe 8 aprilie, o alt� grupare de romi din Câmpia Turzii, Partida Romilor Pro

Read More

STP s-a r�zgândit. Printre motive, câștigarea unui proces și loialitatea angajaților

Administrația local� a diminuat treptat sumele pl�tite c�tre STP, a m�rit num�rul de pensionari cu gratuit�ți sc�zând proporțional num�rul de pl�titori de bilet, apoi a redus la jum�tate deconturile pentru pensionari și a acordat stații concurenței, acestea sunt pârghiile administrative

Read More