Archive

Lojigan acuz�: Domeniul Public a angajat doi consilieri locali şi fiul unuia dintre ei

Dorin Lojigan, preşedintele PNL Câmpia Turzii  a dat ast�zi publicit�ţii un punct de vedere în care precizeaz� c� schimbarea directorului Domeniului Public Câmpia Turzii s-a soldat şi cu angajarea a doi consilieri locali,  la societatea subordonat� Consiliului Local. Conducerea PNL

Read More

Cheile Turzii, misteriosul habitat al omului preistoric

“Documentarul abordeazÄ� RezervaĹŁia NaturalÄ� Cheile Turzii, situatÄ� la 6 km vest de municipiul Turda, defileul sÄ�pat de apele HÄ�Ĺźdatelor. StrÄ�vechi, paradisul botanic dezvoltat aici Ĺźi misteriosul habitat al omului preistoric fac astazi din Cheile Turzii cel mai vizitat obiectiv turistic al

Read More

Îngrijor�rile PRM: Banii publici, absenţa investiţiilor şi transportul public

Liderul PRM Turda, Doru Anca a reluat vineri, 30 ianuarie, într-o conferinţ� de pres�, desf�şurat� la sediul PRM subiectele de discuţie anterioare: modul în care municipalitatea cheltuie banii publici şi cum administreaz� investiţiile locale, deficienţele în modernizarea infrastructurii oraşului şi

Read More

B�rbaţii principalii infractorii ai Turzii, femeile mai blânde

B�rbaţii încalc� mai des legea decât femeile, cel puţin aşa arat� statisticile Judec�toriei Turda care a condamnat în 2014 un num�r de 364 de barbaţi şi doar 4 femei. Din cele 387 de condamn�ri, 110 au fost pentru furt din

Read More

Humanitas anunţ� o noapte cu reduceri la c�rţi

De la ora 20.00, Libr�ria Humanitas din Cluj va demara Noaptea C�rţilor Deschise, o acţiune în cadrul c�reia cititorii pot cump�ra c�rţi reduse cu un preţ de20% din valoarea lor initial�. Campania de vânz�ri cu reducere a c�rţilor se va

Read More

Salariu de 9 mii de lei pentru directorul Salinei din Turda

Directorul Salinei Turda, Simona Baciu, va primi în acest an un salariu mai mare cu 39 la sut� decât cel pe care l-a avut fostul director, Vasile Tot, în 2014. Potrivit bugetului societ�ţii comerciale Turda Salina Durg�u, aprobat de acţionarul

Read More

Ştef�nie, nemulţumit c� Turda a pierdut miliarde de lei

Primarul Turzii, Tudor Ştef�nie şi-a manifestat din nou nemulţumirea cu privire la sumele de bani pe care le-a primit Turda prin aplicarea Legii bugetului pe anul 2015. Primarul a reluat în şedinţa Consiliului local din 29 ianuarie, motivaţiile ce îl

Read More

Cum se trezesc angajaţii Prival cu ap� clocotit�-n cap, prim�vara

Angajaţii companiei de salubritate din Turda încep din aceast� perioad� cea mai periculoas� activitate din an, toaletarea copacilor, acţiune care le aduce, an dup� an, conflicte cu locatari ai unor asociaţii de proprietari. “Oricât de mult încerc�m s� obţinem consensul

Read More

Consiliul Local a f�cut primul pas pentru salvarea fabricii STICLA

 Consiliul Local Turda a aprobat ast�zi cu unanimitate de voturi preluarea activelor Sticla Turda de c�tre autoritatea public� local� şi pe cale de consecinţ� stingerea datoriilor pe care Sticla le are c�tre Statul Român.  Proiectul de hot�râre iniţiat de primarul

Read More

Elevii pot contesta notele primite. Ce spun profii

Elevii din Turda şi Câmpia Turzii  vor putea constesta notele şi evalu�rile de la clas� cu începere din 13 septembrie şi pot solicita înv�ţ�torului sau profesorului s� le justifice în termen de cinci zile de la comunicare. Directorii de licee

Read More