Luna în care directorul CAA, Bogdan Bobic ar trebui să-i raporteze președintelui Cristian Matei

Luna în care directorul CAA, Bogdan Bobic ar trebui să-i raporteze președintelui Cristian Matei by februarie 12, 2018 0 comments

Compania de Apă Arieș ar fi trebuit să prezinte Asociației de Dezvoltare Apa Văii Arieșului o serie de raporate cu rol să permită controlul economic, financiar și tehnic al operatorului de apă.

La rândul ei, Asociația Apa Văii Arieșului ar fi avut obligația să prezinte rapoartele financiare și tehnice tuturor primarilor din Asociația de Dezvoltare, astfel ca informațiile să ajungă în final în fața Consiliilor Locale ce administrează localitățile asociate.

Încă de la înființare, de aproape un deceniu, Asociația Apa Văii Arieșului nu a prezentat public modul în care și-a exercitat controlul de-a lungul anilor, asupra operatorului public de apă.

Vor fi respectate în 2018 principiile controlului și transparenței instituționale stabilite contractual în numele locuitorilor din Turda și împreujurimi ? Ori cele două organisme publice vor ignora în continuare prevederile art.48 din Contractul de Delegare a serviciului de apă canal?

Ce trebuie să prezinte Compania de Apă Arieș, primarilor din arealul Turzii?

Articolul 48 Rapoartele Anuale

1.Pentru a permite controlul economic, financiar şi tehnic al Contractului de Delegare , Operatorul se angajează să prezinte anual Autorităţii Delegante următoarele rapoarte:

a) cel mai târziu cu 30 (treizeci) de zile înainte de începutul fiecărui exerciţiu financiar, programul activităţilor planificate. În termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la începutul anului financiar, Operatorul va prezenta raportul actualizat incluzând preţurile şi tarifele fixate pentru următorul an financiar;

b) în termen de o lună de la aprobarea conturilor de către organul decizional al Operatorului, la încheierea anului financiar, un raport de gestiune, un raport tehnic, un raport de performanţă şi planul financiar pe 5 (cinci) ani.

  1. Programul activităţilor planificate include şi planul previzional de producţie pentru anul următor, care este transmis Autorităţii Delegante cel mai târziu cu 30 (treizeci) de zile înainte de începutul noului an fiscal şi planul de investiţii inclus în bugetul previzional. Raportul Anual va cuprinde cel puţin următorii indicatori financiari: venituri, cheltuieli, rezultatul exerciţiului, debite, credite, necesarul pentru trezorerie şi propunerea de acoperire a eventualelor pierderi din activitatea desfăşurată în centru de cost analizat.
  2. 3. În cazul în care Autoritatea Delegantă va considera că indicatorii financiari pot pune în pericol continuitatea afacerii, Operatorul va prezenta un plan de acţiune pentru a îmbunătăţi indicatorii financiari pentru perioada următoare. În cazul în care Operatorul nu reuşeşte să amelioreze situaţia, Autoritatea Delegantă poate hotărî sa preia gestiunea Serviciilor pentru a le asigura continuitatea.
  3. Raportul tehnic priveşte separat, pe de o parte apa potabilă şi canalizarea, iar pe de altă parte fiecare grup de Zone Urbane din Aria Delegării. Acest raport va cuprinde următoarele elemente, cu detalii despre evoluţia lor în ultimele patru exerciţii financiare:– numărul de Utilizatori; – volumele facturate; – numărul de branşamente şi racorduri cu contor şi fără contor realizate în cursul exerciţiului financiar, pentru fiecare tip şi diametru, pentru apă şi canalizare precum şi investiţiile în legătură cu Branşamentele şi Racordurile noi, conform prevederilor art. 40.2 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună;

    – lungimea reţelelor;

    – rezultatul tehnic în ceea ce priveşte producţia şi diferitele modalităţi de transport şi alimentare, cu precizarea obiectivelor de îmbunătăţiri stabilite pentru următorul exerciţiu financiar şi a rezultatelor pentru anul precedent;

    – statisticile privind întreruperile în furnizarea serviciului şi timpul de aşteptare; – rata Indicatorilor de Performanţă estimată la sfârşitul exerciţiului financiar, conform prevederilor art. 40.2 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună.

5. Raportul de performanţă evidenţiază rezultatele gestiunii Utilizatorilor, gestiunii comerciale şi productivităţii, conform criteriilor definite în art. 31, 32 şi 33 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună.

6. Planul financiar pe cinci ani detaliază evoluţia preţurilor şi veniturilor, previziunile pentru costuri şi investiţii pe categorii de lucrări şi planul de finanţare. Acest plan este actualizat anual şi este elaborat în scop informativ.

7. Refuzul Operatorului de a prezenta oricare dintre documentele menţionate în prezentul capitol la termenele prevăzute constituie o încălcare a contractului”.

Aceste prevederi exprese din Contractul de Delegare au fost gândite pentru ca beneficiarii să poată afla cum sunt gestionate serviciile de apă și canal, cât costă, care e eficiența lor. Rapoartele enumerate anterior ne permit să înțelegem că organismul public pus să controleze administrarea serviciului este Asociația Apa Văii Arieșului iar rolul acesteia este unul extrem de important. Tipul acesta de control se aplică în cazul tuturor contractelor de apă-canal din România, cu deosebirea că la Turda , ginerele Bogdan Bobic trebuie să-i trimită rapoartele socrului său, Cristian Matei, primar al Turzii și președinte ADI AVA.

Primarul din Câmpia Turzii, Dorin Lojigan a confirmat pentru InfoAries.ro că nu a participat la nicio adunare generală a ADI AVA în care să se discute rapoartele Companiei de Apă Aries.

Vor respecta în 2018 , Compania de Apă Aries și ADI AVA bunele practici europene referitoare la transparența și controlul serviciilor publice? Ori exercitarea controlului și rapoartele vor rămâne exclusiv activități desfășurate între socru și ginere?

Nu exista comentarii

Incepe conversatia

Nu exista comentarii!

Fii primul care incepe conversatia.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.