Liderii şi experţii romi, instruiţi de Consiliul Judeţean în cadrul unui proiect european

Liderii şi experţii romi, instruiţi de Consiliul Judeţean în cadrul unui proiect european by septembrie 8, 2016 0 comments

Consiliul Judetean Cluj a organizat în zilele de miercuri şi joi, 7 şi 8 septembrie 2016, o sesiune de instruire adresată liderilor formali şi informali ai comunităţilor de romi din judeţul Cluj – consilieri locali, mediatori şcolari, mediatori sanitari, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, experţi romi, activitate realizată în cadrul acţiunii Comisiei Europene „Pentru Romi și împreună cu aceștia”.

La sesiunea de instruire, care a promovat o abordare interdisciplinară, tematica focalizându-se pe identificarea modalităţilor optime prin care administraţia publică poate interveni în procesul de incluziune a etnicilor romi, au participat 18 lideri ai comunităţilor de romi din localităţile Huedin, Buza, Cojocna, Floreşti, Mociu, Cămăraşu, Fizeşu Gherlii şi Sînpaul.

Sesiunea de instruire s-a axat pe rolul administraţiei publice în procesul de incluziune a cetăţenilor români de etnie romă, mecanisme de aplicare a H.G. nr. 18/2015 privind Strategia de incluziune a cetăţenilor români de etnie romă, proceduri şi obligaţii privind întocmirea actelor de identitate şi/sau stare civilă, organizarea şi funcţionarea instituţiilor şi autorităţilor administraţiei publice locale, relaţia administraţiei publice cu cetăţenii, politici educaţionale şi accesul la educaţie al grupurilor defavorizate cu accent pe etnicii romi, rolul şi aportul Judeţului Cluj în contextul asistenţei sociale, precum şi rolul comunicării/mass-media în procesul de incluziune a romilor.

Modulele sesiunii de instruire au fost susţinute de reprezentanţi ai Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Cluj, Direcţiei de Evidenţă a persoanelor Cluj-Napoca, Direcţiei Judeţene de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj şi de către reprezentanţi ai aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Cluj – Serviciul Relaţii Publice.

Potrivit unui comunicatal Consiliului județean, scopul sesiunii de instruire a fost acela ca liderii formali şi informali ai comunităţilor de romi din judeţul Cluj să conştientizeze faptul că înţelegerea aprofundată a mecanismelor şi procedurilor administrative în relaţia dintre etnicii romi şi instituţiile publice reprezintă cheia rezolvării multora dintre problemele care apar la nivelul comunităţii. Totodată, efortul conjugat de îmbunătăţire a situaţiei comunităţilor de romi de la nivelul judeţului Cluj nu poate da rezultate fără dobândirea de minime cunoştinţe în ceea ce priveşte legislaţia specifică administraţiei publice precum şi a celei aferente grupurilor defavorizate şi drepturilor minorităţilor naţionale.

„Reunind liderii şi experţii romi în cadrul acestei sesiuni ne-am propus ca, dincolo de formarea propriu-zisă, să punem bazele unui cadru în care toţi actorii instituţionali şi responsabilii din domeniul integrării minorităţii rome să acţioneze convergent, într-un demers unitar şi coerent capabil să maximizeze şansele de succes ale iniţiativelor din domeniu”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe.

Consiliul Judeţean Cluj va urmări ca, ulterior, participanţii la instruire să formeze un grup de lucru care să se întâlnească în mod regulat şi care să comunice în mod continuu în legătură cu aspectele majore care privesc comunităţile de romi şi cu privire la cele mai bune soluţii de îmbunătăţire a situaţiei lor.

Obiectivul proiectului „Pentru Romi și împreună cu aceștia” este de a sprijini incluziunea socială a populației de etnie romă la nivelul autorităţilor publice locale şi regionale implicate. Conform Declaraţiei de Colaborare, parte integrantă a Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 205/2015, respectiv a Acordului de finanțare semnat între Consiliul Județean Cluj și liderul de proiect Particip GmbH, forul administrativ judeţean are obligația elaborării și implementării unui plan de acțiune locală prin care să sprijine integrarea pe plan local a romilor.

Nu exista comentarii

Incepe conversatia

Nu exista comentarii!

Fii primul care incepe conversatia.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.